aer-curat

Joi, 13 septembrie, la ora 10,30, la Instituția Prefectului, va avea loc reuniunea Grupului de lucru pentru analiza modului de aplicare a Programului integrat de gestionare a calității aerului pentru aglomerarea Timișoara. .
Aceste reuniuni au loc lunar, pentru a se lua toate măsurile posibile, având în vedere iniţierea de către Comisia Europeană a procedurii de infrigement, prin transmiterea avizului motivat (ultima etapa înainte de declanșarea procedurii de infrigement) în urma constatării depăşirii valorilor limită la PM10 (pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni) ca urmare a nerespectării obligaţiilor care îi revin României în temeiul Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

O.T.