Confirm legii 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013, se majorează câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 75 de lei. Dacă în 2013 câştigul salarial a fost de 2.223 de lei, în acest an el creste până la 2.298 lei. Prin urmare şi cuantumul ajutorului de deces a fost majorat până la aceeaşi sumă, aât în cazul asiguraţilor cât şi în cel al pensionarilor.

Conform datelor furnizate de Casa Judeţeană de Pensii Timiş, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.

Cazurile aparte, sunt, ca în fiecare an, membrii de familie ai asiguraţilor, respectiv pensionarilor, rudele de gradul I care beneficiază, conform legii, de acest ajutor de înmormântare, cuantumul în cazul acestira fiind în 2014 de 1.149 lei, faţă de 1.112 lei, cât a fost pe parcusrul anului precedent.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, iar membru de familie se consideră:
– soţul sau soţia;
– copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
– părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.