Te încălzeşti cu gaz sau alţi combustibili? Vezi ce acte sunt necesare pentru ajutorul de încălzire

- Advertisement -
Te încălzeşti cu gaz sau alţi combustibili? Vezi ce acte sunt necesare pentru ajutorul de încălzire 1

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a început preluarea cererilor pentru acordarrea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, persoanelor ce folosesc gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri în această iarnă. Perioada în care se depune documentaţia este 21 noiembrie – 14 decembrie 2012.

În perioada 21 noiembrie – 14 decembrie 2012 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara preia cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece decembrie 2012 – martie 2013. Acestea se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr.10.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.
Acte doveditoare:
• cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locataripentru persoanele care nu au domiciliul sau reăedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară,
– chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii
– împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
– adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă,
– cupoane de pensii
– cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
– cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar
– cupoane alocaţii de stat pentru copii
– alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.
– declaraţie privind alte venituri realizate
• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încăalzirea locuinţei.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Pentru sezonul rece 2011 – 2012 , în urma anchetelor sociale efectuate au fost aplicate amenzi contravenţionale cuprinse între 200 lei şi 1.000 lei persoanelor care nu au declarat corect bunurile deţinute, veniturile realizate sau numărul membrilor de familie, iar ajutorul de încălzire acordat necuvenit a fost recuperat.
Programul de preluare a cererilor:
Luni şi Miercuri – între orele 8:30 – 14:30;
Marţi                           – între orele 8:30 – 14:30 şi 15:00 – 17:30;
Joi                                 – între orele 8:30 – 14:30 şi 15:00 – 16:30;
Vineri                         – între orele 8:30 – 13:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0256-220583 sau 0356-416049.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare