bani-taxe-342x273

Baza de date, deținută de Primăria Timișoara cu gospodăriile urmează să fie actualizată, iar locuitorii au obligația să-și declare terenurile agricole, utilajele agricole grădinile, păsările, animalele și pomii fructiferi.

Persoanele fizice şi juridice trebuie să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, din Bd. C.D. Loga  nr. 1, Serviciul Administrare Fond Funciar (camera 1-2, la parter), în zilele de marţi sau joi, între orele  8,30 – 13,00  sau 15,00-17,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol.

Perioada  în care se declară toate acestea:

 

 5 ianuarie-1 martie, datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru  agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor

 

 1-31 mai datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

 

 

Nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea și refuzul de declarare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 la 1.500 de lei.

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here