Niciun leu de la bugetul local, pentru echipele sportive, fără acord de la Consiliul Concurenţei. Regulamentul votat de CLT, Vocea Timisului

5% – atât poate aloca Primăria Timişoara din bugetul local pentru finanţarea echipelor sportive care activează în capitala Banatului, în baza Legii 350/2005. Ieri aleşii locali au votat regulamentul în baza căruia se vor face finanţările pe viitor. Un lucru este însă cert: niciun leu nu poate pleca de la bugetul local în contul vreunei echipe fără un acord al Consiliului Concurenţei, asta pentru că altfel alocările pot fi considerate ajutor de stat, iar aleşii locali pot răspunde în faţa legii pentru votul lor. Deocamadată nu a fost stabilită şi data la care va fi supus la vot proiectul prin care banii vor fi alocaţi efectiv către echipele care solicită finanţare.

Conform proiectului, pot avea acces la finanţăr echipele care îndeplinesc următoarele condiţii “4.3.Criterii si conditii de eligibilitate pentru structurile/ organizatiile sportive Art.14. Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive de drept public si privat, pentru accesarea finantarii in programul sportiv ”Promovarea sportului de performanta”, sunt următoarele: a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituita ca structura nonprofit, participanta la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor / ligilor sportive naţionale pe ramură de sport; b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; 8 c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare / contract de asociere; e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; i) sa aiba alte surse de finantare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanţării proiectului; j) sa fi respectat obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare, anterior cu Municipiul Timisoara si sa nu fi comis o grava greşeala în materie profesională, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; k) sa nu aiba conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive; l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here