sediu-rar-Timis

Introducerea acestui Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică a fost prevăzută prin O.G. 6/2012, data intrării în vigoare a acestei obligaţii, 31 decembrie 2013, fiind prevăzută prin OMTI nr. 1.107/29.06.2012.

Eliberarea obligatorie a unui Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică, precum şi data intrării în vigoare a acestei obligaţii sunt conforme cu prevederile Directivei 2010/48/UE de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora.

Certificat nu implică obligaţii sau costuri suplimentare pentru deţinătorii de vehicule în momentul eliberării, aceştia primind acest noul document automat, la finalizarea inspecţiei tehnice periodice (ITP) efectuate la termenul scadent normal, nefiind afectată în nici un fel periodicitatea de efectuare a verificării tehnice.

Astfel, deţinătorii de vehicule cu ITP valabil nu trebuie să solicite în avans eliberarea acestui certificat, el urmând să fie eliberat la efectuarea următoarei ITP. Trebuie precizat faptul că acest certificat este complementar anexei la certificatul de înmatriculare şi în consecinţă nu înlocuieşte anexa respectivă care atestă efectuarea ITP şi termenul de valabilitate.

Având în vedere că este vorba despre un certificat armonizat stabilit printr-un act normativ al Uniunii Europene este necesar ca certificatul să fie disponibil împreună cu anexa la certificatul de înmatriculare pentru prezentare în vederea unor eventuale controale în cazul vehiculelor care au efectuat ITP începând cu 31 decembrie 2013. Dat fiind formatul armonizat, existenţa şi prezentarea certificatului va facilita relaţia cu autorităţile de control din celelalte state membre ale UE în ceea ce priveşte valabilitatea ITP.

Data următoarei Inspecţii Tehnice Periodice este cea din anexa la certificatul de înmatriculare. Certificatul este eliberat în limba română iar rubricile sunt traduse în engleză, chiar dacă traducerea în alte limbi nu este impusă prin directiva europeană, autorităţile române au optat pentru acest lucru considerând că poate facilita utilizarea certificatului în alte ţări din zona UE. Rubricile sunt armonizate la nivel UE, astfel încât indiferent de statul membru în care se prezintă certificatul, organele de control cunosc ce reprezintă fiecare rubrică.

Sancţiunile în cazul absenţei certificatului sunt aplicate de poliţie, potrivit legislaţiei ţării respective. Amenzile se aplica doar vehiculelor inspectate începând cu 31 decembrie 2013, urmând ca, în România, abia peste trei ani să aibă un astfel de certificat toate autovehiculele, iar în unele state membre UE, chiar peste patru ani. Verificarea valabilităţii ITP se bazează în primul rând pe datele din anexa la certificatul de înmatriculare (certificatul de ITP prezintă şi alte informaţii suplimentare ce pot fi utile în control şi este important deoarece poate fi verificat simplu în toată Uniunea Europeană, rubricile respective fiind armonizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here