ANUNȚURI

Societățile comerciale : AVCOZ EDIL S.R.L. , VCN DEVELOPMENT VEST SRL , SPAB CONSTRUCT VEST S.R.L. ,  SPO DEVELOPMENT BUILD INVEST S.R.L. , BAV DEVELOPMENT BUILD S.R.L. , anunță publicul interesat că au obținut autorizațiile de construire cu nr. 168 , respectiv cu nr. 169 din data de 13.03.2024 , emise de Primărie Timișoara, jud. Timiș , privind obiectivul începerii lucrărilor de construcții pentru proiectele ELIZA 2 și ELIZA 3 , imobile de locuințe colective , în regim  P+2E+ER , în Timișoara , pe strada Grigore Alexandrescu , jud Timiș .

Cele mai citite articole în ultima săptămână

Din aceeași categorie

Șlagăr administrativ: vino mama să mă vezi cum fac bani din spații verzi!

Vocea Timișului va susține permanent adevărul!
Absolut inspirat a fost Nicolae Robu când a afirmat, sus și tare, cu fiecare ocazie pe care a avut-o, că nu garantează pentru nimeni, decât pentru propria-i persoană! Și bine a făcut! Pentru că altfel, azi, la cum arată ultimul raport al Camerei de Conturi Timiș, care trece în revistă combinațiile subterane derulate în mandatul său de primar al municipiului Timișoara, Robu ar fi arătat ca un păcălici, lăsat în offside.

Și, primul punct pe ordinea de zi, are legătură cu Acordul – cadru de servicii nr. 31 din 11 martie 2020, încheiat între municipiul Timișoara, în calitate de achizitor, și SC Transclean SRL, în calitate de prestator. Obiectul contractului public: servicii de colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a celor din construcții, provenite din demolări, activități de reamenajare și reabilitare, abandonate pe domeniul public.

Parteneriatul public – privat a fost încheiat pe o perioadă de 48 de luni, la o valoare totală de maxim 23, 1 milioane RON (fără TVA). Conform tradiției, s-a semnat și primul contract subsecvent de prestări servicii, nr. 32, parafat tot pe 11 martie 2020, la prețul de 5,8 milioane RON (fără TVA) pentru primul an calendaristic.

Detaliile sunt extrem de importante pentru că, așa cum o să se lămurească toată lumea, încă de la începutul verificărilor, auditorul public a constat o serie de neconcordanțe între cantitățile de deșeuri vegetale și deșeuri din construcții, recepționate de SC Transclean SRL și decontate de Primăria Timișoara, și cele înscrise în tichetele de cântar, ceea ce a condus la acceptarea la plată din partea municipalității a unor cantități de deșeuri mai mari decât cele real transportate. Cu alte cuvinte, decontarea unor servicii fictive, evident, fără documente justificative!

Și pentru justificarea serviciilor prestate, arată Camera de Conturi Timiș, operatorul de servicii a prezentat PMT procese-verbale ”…de lucrări efectuate în beneficiul municipiului Timișoara, a căror conținut a fost mereu însușit și contrasemnat de către un reprezentat al Biroului Salubrizare din cadrul municipalității de pe Bega, Claudiu Andraș. Oricum, așa cum au descoperit auditorii publici, procesele-verbale aveau ”în spate” o serie de bonuri de transport, care ar fi trebuit să reprezinte prestația de transport a deșeurilor, doar că și acestea au fost întocmite formal, fără menționarea cantităților transportate! Și nesemnate!

Practic, aceste bonuri de transport aveau pe verso, niște însemnări de mână cu cantitățile –  bruto, tara și neto – chipurile, preluate de stația de sortat deșeuri a Colterm SA, mențiunile scriptice având rol de… tichet de cântar. Și așa cum rezultă din rapoarte de activitate lunare, întocmite de operatorul Transclean SRL către Primăria Municipiului Timișoara, în perioada martie – decembrie 2020, deșeurile vegetale și cele provenite din construcții au fost transportate în trei locații: CET, la CLT Colterm SA și la FCC Environement Romania SRL. Fără a se preciza, în mod distinct, cantitatea totală de deșeuri vegetale, cantitatea totală de deșeuri din construcții și nici cantitățile pe tipuri de deșeuri transportate!

Ceea ce este de-a dreptul halucinant este faptul că Primăria Timișoara a acceptat cu ochii închiși și a luat de bune toate prestările de servicii, deși nu există niciun document scris că ar fi cerut, punctual, intervenția celor de la Transclean SRL. Chiar dacă la articolul 27 din contractul subsecvent nr.32/11.03.2020 se arată foarte clar că ”orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Și, mai mult decât orice, faptul că, indiferent dacă discuția între terți are loc prin telefon, fax sau e-mail, aceasta poate să fie acceptată doar ”cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării”. Pace și prietenie!

Lapte și miere

Așadar, referitor la recepția serviciilor prestate, articolul 43 din caietul de sarcini, document al contractului subsecvent nr.32/11.03.2020, arată clar faptul că activitățile de salubrizare se vor realiza: ”… pe baza bonului de cântar prin semnarea Procesului verbal de recepție zilnică, întocmit de către operator, confirmat de către autoritatea contractantă, iar lunar, prestatorul întocmește situația de lucrări cantitativ –valorică”. Și semnătura publică, menită să confirme veridicitatea prestațiilor, conform planului operațional al PMT, a fost delegată în sarcina unui consilier din cadrul Biroului Salubrizare al municipalității, Claudiu Andraș care, ulterior, era aprobată și confirmată de către superiorul ierarhic.

Și din documente rezultă că, în anul 2020, Primăria Timișoara a efectuat către SC Transclean SRL plăți în valoare totală de 1.209.927,74 lei, conform contractului. Din toată această sumă, mai bine de trei sferturi, adică 987.495, 32 RON, spun auditorii Camerei de Conturi Timiș, nu este acoperită de hârtii. Mai exact, ca să cităm, e ”fără documente justificative, respectiv fără prezentarea tichetelor de cântar”. Astfel, se constată, spun auditorii publici, faptul că personalul de specialitate din cadrul Biroului Salubrizare a recepționat și a acceptat la decontare servicii, fără prezentarea de către operator a tichetelor de cântar, pentru perioada martie 2020 – decembrie 2020.

În timpul misiunii de audit au fost solicitate informații societății CLT COLTERM SA  cu privire la cantitatea de deșeuri vegetale și deșeuri din construcții provenite din demolări, predate stației de sortare și preluate de către aceasta, prin cântărire, în perioada martie 2020 – prezent. Și, în ”încrucișare”, societatea Consiliului Local Timișoara a precizat că „între Compania de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și TRANSCLEAN SRL nu sunt încheiate contracte de servicii pentru preluarea în Stația de Sortare Deșeuri Municipale Timișoara a deșeurilor vegetale și a deșeurilor rezultate din construcții și demolări”.

Deci, nu e de mirare că cei de la Camera de Conturi Timiș au reținut, negru pe alb, că SC Transclean SRL a transportat atât deșeuri de construcții cât și deșeuri biodegradabile pentru cântărire, dar și pentru preluare de către clientul/cumpărătorul Colterm SA, fără a avea un raport contractual cu privire la preluarea acestor tipuri de deșeuri de către Colterm SA. Și, așa cum spun surse din administrația timișoreană, Colterm SA nici nu ar fi putut prelua deșeuri vegetale sau din construcții, decât pe cele menajere, tocmai pentru că nu dispune de utilaje specializate. Unde au ajuns deșeurile de pe domeniul public al municipalității, nimeni nu știe. Nici măcar Camera de Conturi Timiș nu s-a lămurit!

Totodată, din confruntarea datelor înscrise în procesele verbale de recepție și în situațiile de lucrări, se arată în raportul auditorilor publici, confirmate prin semnătură de către personalul din cadrul Biroului Salubrizare, în mare parte de Claudiu Andraș, s-au descoperit neconcordanțe între cantitățile de deșeuri vegetale și deșeuri din construcții/demolări recepționate și decontate și cele înscrise în tichetele de cântar din luna august. Astfel, din tichetele de cântar, din luna august 2020, rezultă că au fost colectate, transportate și depozitate deșeuri construcții în cantitate de 203,88 tone și deșeuri vegetale în cantitate de 186,74 tone, iar potrivit proceselor verbale de recepție și situațiilor de lucrări au fost recepționate și acceptate la plată deșeuri din construcții în cantitate de 57,64 tone și deșeuri vegetale în cantitate de 492,88 tone.

Menuet administrativ

În aceeași ecuație, care prevede parteneriatul public-privat dintre Primăria Timișoara și SC Transclean SRL, s-a constatat faptul că deșeurile stradale, evidențiate în tichetele de cântar, în cantitate totală de 137,76 tone, nu s-au regăsit, ca atare, în procesele verbale de recepție, acestea fiind incluse în cadrul deșeurilor vegetale, deși acestea nu fac obiectul contractului subsecvent nr. 32 din 11 martie 2020. Și partea frumoasă e că, în vederea efectuării plății, în luna august 2020, operatorul TRANSCLEAN SRL a emis către municipalitate facturi în valoare totală de 222.432 lei inclusiv TVA.  

Și, având în vedere diferențele mari la prestația de la capitolul ”deșeuri vegetale”, raportate de cei de la Transclean SRL și acceptate la plată de Primăria Timișoara, auditorii publici au decretat că peste 300 de tone, în valoare totală de 127.507 lei inclusiv TVA, nu se justifică la plată și că municipalitatea trebuie să-și recupereze paguba, datorată, hai să-i spunem, neglijenței. Și asta a fost doar într-o singură lună unde cât de cât, așa cum rezultă din raportul Camerei de Conturi Timiș, angajații au reușit să pună cap la cap documente.

Ca să fie și mai clare proporțiile biblice ale prestațiilor acceptate cu ochii închiși de Primăria Timișoara, în oglindă, Camera de Conturi prezintă exemplul celor de Horticultura SA, o altă societate aflată în subordinea Consiliului Local, care prestează serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din centrul urbei: ”…cantitatea totală de iarbă, rezultată din zona centrală, urmare operațiunii de tundere gazon, cosit iarbă și buruieni, în luna august 2020, de pe o suprafață de 727.383,94 mp și a operațiunii de defrișare lăstăriș cu diametrul sub 10 cm – 1.076,7 mp, a fost de 39,68 tone, în timp ce Transclean SRL a transportat, tot în luna august 2020, o cantitate de 186,74 tone deșeuri biodegradabile”,

Cert e că, tot Camera de Conturi Timiș dă și răspunsul: ”…prin analogie cu suprafața verde tunsă de către Horticultura SA, ar putea fi obținută prin cosirea unei suprafețe de aprox. 5 ori mai mare, respectiv de 3.423.177 mp, ceea ce creează suspiciuni cu privire la cantitatea reală de deșeuri vegetale abandonate pe domeniul public și colectată de către operatorul Transclean SRL”. Mai mult, entitatea auditată a confirmat procesele verbale de recepție și situațiile de lucrări în care a fost înscrisă cantitatea totală de 492,88 tone deșeuri biodegradabile. În traducere liberă, înseamnă ceva de genul că, în luna august 2020, timișorenii au fost atât de nesimțiți încât, noaptea pe furiș, au abandonat pe domeniul public peste 400 de tone de deșeuri vegetale, cei de la Transclean SRL le-au ridicat iar Primăria Timișoara, ca să nu le bată obrazul contribuabililor a tăcut mâlc, și-a însușit prestațiile și a plătit!

Și Camera de Conturi Timiș a cerut ca pentru perioada martie 2020 – martie 2021, Primăria Timișoara să fie de zece ori mai atentă la documentele justificative care vin din direcția Transclean SRL. Mai exact, la tichetele de cântar și la tipurile de deșeuri care fac obiectul contractului subsecvent de servicii nr. 32 din 11 martie 2020. Nu de alta, dar să nu mai plătească aiurea servicii… neprestate! Și, evident, recuperarea integrală a prejudiciului public! Oricum, partea bună e că, persoana care valida până acum prestațiile Transclean SRL, în numele Primăriei Timișoara, dl. Claudiu Andraș, nu mai e la Biroul Salubritate ci fost avansat, chiar de administrația Dominic Fritz, în calitatea de șef la resurse umane.

Așadar, nu vor mai fi scăpări de atenție…

- Advertisement -
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține! Click aici-citeste condiţiile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro

9 COMENTARII

 1. Betoooon! Asa as vrea sa citesc in fiecare zi si in ziarele care iau bani de la fredi si de la safu da la imobiliare pesedist. Dar in alea nu e loc de articolele cu accidente, ca alea se scriu singure, nu tre sa cauti informatii.

  Bravo!!

  O siiingura dilema am. Voi chiar credeti ca robulache era strain de toate astea?

   • Uite un element ca a fost 100% implicat. Serpe, baiatul pus de robulan director. Desi stia FOARTE bine ce fel de poama e. Sau cine l-a pus si tinut acolo, Mos Craciun?

    Degeaba faci pe naivul, cincizeci de mii de oameni din orasul asta i-au spus pa lui robu, nu se va mai intoarce. Cu 300 de likeuri amarate acolo, la ce spera? Chiar si dupa ce a schimbat strategia si ne arata tricourile de mers la piata in Pancota (sunt curios cate are, si daca toate sunt verzi), tot foarte foarte slab se prezinta. Nu genereaza nimic, majoritatea comentariilor si likeurilor sunt de la aia 2k de hauristi si antivaccinisti de prin tara, pe care i-a agatat anul trecut cand facea pe sosocul local. N-au aia nici o treaba cu votatul aici, nu-ti fa iluzii. Uita-te prin sondaj la cateva profile, daca nu ma crezi.

    Asa ca degeaba va puneti sperante in el. Sau DD, hahahahaha.

    Asadar. Robu garanteaza numai pentru el, DAR:

    1. Daca echipa are un succes, e automat si succesul lui, pt ca a stiut sa aleaga oamenii potriviti si sa-i conduca spre succes.

    2. Daca echipa are un esec e treaba lor, el nu garanteaza pentru altcineva.

    • Nu discutam, acum, “garantiile” lui Robu. Sunt egale cu zero! De acord, in schimb, cu raționamentul tau: eșecul echipei e și eșecul liderului. Dar, cu siguranța, daca toate merg bine, la începutul săptămânii viitoare, o sa te convingi ca “poama” de Serpe nu are nici legătura cu Robu. Absolut niciuna! NU Robu l-a împins in ecuație!
     Și, mai mult decât orice, toată lumea o sa afle cine semna recepțiile pentru “ciorba” de la Colterm, vândută pe post de cărbune de mare eficienta energetică. Și mai mult decât atât. Așadar, da-mi voie sa-ti spun, încă de pe acum ca afirmația ta… “știa foarte bine”…e tot egala cu zero…
     PS: referitor la cei 50.000 care i-au spus “pa” lui Robu, intrebarea e cati din cei 50.000 i-au spus “love” lui Fritz, doar pentru ca au crezut in proiectul sau, nu doar pentru a scapa de chitarist. Vorba lui Hamlet..

     • Parca sunteti doi oameni, jur.
      Sunt suta la suta de acord cu motivele cu fritz si etc. Fara discutie. Dar eu traiesc in orasul asta si nu vreau sa ma mut. Si vreau spatii publice de calitate, transport in comun civilizat, si una peste alta, normalitate. Vreau sa aiba succes fritz. Am vrut si cu robu acelasi lucru, l-am votat, da-l incolo, dar degeaba. Cand n-ai cu cine n-ai cu cine.
      Imi pare rau ca ma mai reped asa la jugulara voastra, dar de multe ori mi se pare ca vad intentii ascunse, si eu sa stii ca n-am nici una. Vreau sa fie bine, vreau presa quality in orasul asta, ca nu avem. Avem niste tristeti, voi si cu brindescu de la renasterea ce mai aveti niste coaie, in rest e jalea de pe lume. Bota, imi pare rau: nu poti sa iei bani de la pesedisti si sa te dai martir. Nu poti si gata. Inteleg ca s-a ajuns la paroxism cu baietii aia, imi pare foarte rau, dar ori esti baiat gigel pana la capat ori degeaba. Ca se vede, poti sa spui ce vrei… iei bani de la hoti pesedisti si asta anuleaza toata lupta ta pe frontul celalalt.

      Inapoi la ale noastre: robu ori era manevrat de mafia din care facea parte si dragoi, si atunci e un papa lapte de care nu mai vreau sa aud, ori era coios si el taia el spanzura, dar atunci ii imputam si bune si rele, fara mila. Si tot tre sa dispara din viata publica. Oricum o dai cu el, tot rau iese pentru el 🙂 asta e, baiatu (de robu e vorba) tre sa-ti mai si asumi la varsta ta, niste consecinte. Lumea nu e proasta. Numai gospodinele tale de pe fb, si ilie loterie, numai aia sunt.

     • Nu jura ca pierzi. Și da, dl Brindescu are tot aprevierea pentru ca își respecta principiile și meseria. Cât despre noi e la vedere: liberi și liniștiti, fara intenții ascunse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore