Timișorenii, somați să nu dea FOC vegetației. AMENZILE sunt uriașe!

- Advertisement -
Timișorenii au interzis la incendierea resturilor vegetale, a miriștilor, a terenurilor arabile și a pajiștilor permanente în scopul curățării terenurilor, transmite Primăria Timișoara, prin conducătorul instituției, Nicolae Robu.

Prin intermediul unei adrese înregistrate marți, 22 octombrie 2019, la Primăria Municipiului Timişoara, document sosit din partea Comisariatului Județean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu, se aduce la cunoştinţă faptul că în județul Timiș sunt semnalate frecvent situații de incendieri neautorizate de vegetație uscată, în scopul curățării terenurilor, fără a lua în calcul impactul negativ asupra mediului (sol, aer, biodiversitate) și disconfortul produs populației din zonă. ”Comisariatului Județean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu, atrage din nou atenția tuturor persoanelor fizice și juridice, că este interzisă incendierea resturilor vegetale, a miriștilor, a terenurilor arabile și a pajiștilor permanente în scopul curățării terenurilor. De asemenea, se adresează rugămintea să nu se întreprindă acțiuni care pot provoca incendii, cum ar fi arderea miriștelor, a vegetației uscate sau aprinderea altor materiale combustibile pe domeniul public sau pe terenurile pe care le au în proprietate și să respecte interdicțiile privind focul deschis. Resturile vegetale trebuie valorificate, putând constitui o resursă care să contribuie la fertilizarea solului cu nutrienți și nu eliminate prin incendierea acestora. Arderea resturilor vegetale conduce la afectarea calității solului și a aerului înconjurător, la punerea în pericol a vieților omenești, a bunurilor materiale și nu în ultimul rând contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră și la producerea de disconfort populației”, amintesc reprezentanții municipalității timișorene.

Conform documentului amintit, o persoană care incendiază resturile vegetale de pe terenurile agricole riscă următoarele sancțiuni:

  • Pentru beneficiarii care depun cereri unice de plată la A.P.I.A. și solicită sprijin financiar aferent schemelor și măsurilor de sprijin, potrivit Anexei la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015 privind aprobarea normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, una dintre cerințele obligatorii aferente standardului pentru bunele condiții agricole și de mediu este GAEC 6.2 „Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente”. Obiectivul standardului GAEC 6.2 îl reprezintă “menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștele arabile. În situația în care beneficiarii mai sus menționați nu respectă GAEC 6.2 în orice moment în cursul anului calendaristic în cauză, acestora li se aplică o sancțiune administrativă. Sancțiunea administrativă se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate mai sus, care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarilor respectivi în baza cererilor de ajutor pe care aceștia le-au transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea. Sancțiunea administrativă este aplicată fermierilor pentru fiecare schemă de plată accesată”.
  • Amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru încălcarea obligației proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștele, stuful, tufărișurile sau vefgetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
  • Arderea miriștelor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animal sau vegetală.
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor material combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, se sancționează contravențional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare