De luni se distribuie alimetele gratuite din stocurile de intervenţie ale U.E.

- Advertisement -

De luni se distribuie alimetele gratuite din stocurile de intervenţie ale U.E. 1Distribuirea produselor alimentare din stocurile de intervenţie ale Uniunii Europene, conform Hotărârii de Guvern nr. 950/2012, începe de luni, 12 noiembrie 2012. Vezi care e noua locaţie de distribuţie, aceasta fiind schimbată faţă de anul trecut.

Din data de 12 noiembrie 2012, începe distribuirea de produse alimentare din stocurile de intervenţie ale Uniunii Europene, conform Hotărârii de Guvern nr. 950/2012.

Distribuirea se va face în Timişoara,pe Bv. Circumvalaţiunii, nr. 8-10, conform următorului program:

• Luni: 8:00 – 14:30;

• Marţi: 8:00 – 17:30;

• Miercuri: 8:00 – 14:30;

• Joi: 8:00 – 16:30;

• Vineri: 8:00 – 13:00.

Categoriile de persoane, cu domiciliul în municipiul Timişoara, care beneficiază de ajutoarele alimentare sunt:

a) beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună, anunţă oficialităţile prin intermediul unui comunicat.

Actele necesare pentru ridicarea produselor sunt:

– Pentru şomeri indemnizaţi:

* buletinul sau cartea de identitate (copie şi original);

* carnet de şomer vizat la zi (copie şi original).

– Pentru şomeri înregistraţi dar neindemnizaţi:

* buletinul sau cartea de identitate (copie şi original);

* adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a Agenţiei teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

– Pentru persoanele cu handicap:

* buletinul sau cartea de identitate (copie şi original);

* certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (copie şi original), valabil la data ridicării produselor.

– Pentru pensionari şi persoanele beneficiare de legi speciale, menţionate la litera e:

* buletinul sau cartea de identitate (copie şi original);

* cuponul de pensie din luna curentă sau luna anterioară (copie şi original).

Se vor distribui următoarele produse alimentare, cu menţionarea cantităţilor pentru fiecare categorie de beneficiari:

 

Nr.crt. TIP PRODUS PERSOANE CU HANDICAP SOMERII PENSIONARII ŞI BENEFICIARII
LEGILOR  SPECIALE
BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
Cantitate/pers. Cantitate/pers Cantitate/pers Cantitate/membru
1. FAINA 15 Kg 16 Kg 15 Kg 16 Kg
2. MALAI 5 Kg 6 Kg 5 Kg 5 Kg
3. PASTE FAINOASE 1,200 Kg 0,800 Kg 1,200 Kg 0,400 Kg
4. BISCUITI 0,600 Kg 0,500 Kg 0,600 Kg 0,600 Kg
5. OREZ 7 Kg 7 Kg 8 Kg 5 Kg
6. ULEI 7 L 8 L 7 L 8 L
7. FASOLE BOABE 1 Kg 2 Kg 2 Kg 1 Kg
8. MAZARE IN CONSERVA 1,560 Kg 1,560 Kg 2,340 Kg 0,780 Kg
9. BULION 0,800 Kg 1,600 Kg 1,600 Kg 1,600 Kg
10. ROSII IN BULION 1,600 Kg 1,600 Kg 1,600 Kg 2,400 Kg
11. ZAHAR 4 Kg 2 Kg 4 Kg 3 Kg

Distribuirea se va face pe baza unor numere de ordine primite de la locul de distribuire.

Relaţii suplimentare se pot opţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, B-dul. Regele Carol I, nr. 10, sau la numerele de telefon 0356-41.60.49 sau 0256-22.05.83.

sursa foto: infomileanca.ro

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare