produse agricole-18806Normele de venit pentru agricultori vor fi schimbate în scurt timp, după cum a anunţat ministrul Agriculturii Daniel Constantin. Astfel vor creşte limitele impozabile, dar se şi reduc normele de venit pentru unele specii vegetale şi animale.

La plantaţiile cu vie, de exemplu, se măreşte limita impozabilă de la 0,5 ha la 1 ha, iar la cartofi norma de venit se reduce la 2.900 lei faţă de 3.488 lei – forma actuală, respectiv 2.326 lei la legume în câmp, comparativ cu 4.001 lei, forma actuală.

Principalele modificări

Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Forma finală adoptată de Senat aduce unele modificări în ce priveşte veniturile din agricultură, şi anume:

•veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică şi din exploatarea arbuştilor fructiferi.
•pentru vie pe rod limita neimpozabilă a crescut de la 0,5 ha la 1 ha;
•s-au introdus în categoria veniturilor neimpozabile, arbuştii fructiferi până la 1 ha;
•pentru ovine limita neimpozabilă este de până la 50 de capete faţă de 10 stabilite prin OG nr. 8/2013;
•pentru caprine limita neimpozabilă este de până la 25 de capete faţă de 10 stabilite prin OG nr.8/2013;
•pentru albine limita neimpozabilă a crescut până la 75 de familii.

Normele de venit pentru perioada 1 februarie- 31 decembrie 2013 au fost şi ele modificate, după cum urmează:

Produse vegetale

– Cartof peste 2 ha – norma de venit este 2900 lei faţă de 3488 lei cât este în prezent;
– Legume în câmp peste 0,5 ha – norma de venit este de 2326 lei faţă de 4.001 lei cât este în prezent;
– Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha – norma de venit este de 5117 lei faţă de 8033 lei în prezent;
– Pomi pe rod peste 1,5 ha – norma de venit este de 3800 lei faţă de 4709 lei cât este în prezent;
– Arbuşti fructiferi – norma de venit stabilită este de 1385 lei pentru suprafeţe peste 1 ha.

Animale

– Bivoliţe peste 2 capete- norma de venit a scăzut la 326 lei faţă de 453 lei cât este în prezent;
– Ovine peste 50 de capete – norma de venit este de 47 lei faţă de 65 lei cât este în prezent;
– Caprine peste 25 de capete – norma de venit este de 47 lei;
– Albine peste 75 familii – norma de venit este de 40 lei.

Proiectul de lege propune că începând cu anul fiscal 2014, normele de venit pe fiecare judeţ/municipiu Bucureşti se propun de către entităţile publice mandatate de către MADR, se vor aproba de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu 15 februarie a anului pentru care se aplică normele de venit. Pentru veniturile din agricultură obţinute în perioada 1 ianuarie-1 februarie 2013, normele de venit se propun de către entităţile mandatate de MADR şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale MFP. Normele se propun, se avizează şi se publică până cel târziu 31 mai a anului pentru care se aplică norma de venit.

În prezent proiectul de lege este trimis la Camera pentru dezbatere.