Vocea Timișului va susține permanent adevărul!

Nopți albe! Administrația Dominic Fritz, deficiențe majore privind contractarea împrumutului extern de la BERD, în valoare de 20 milioane de euro

Publicat in

Vocea Timișului va susține permanent adevărul mai presus de putere, viitorul mai presus de trecut, cinstea mai presus de confortul financiar, știrea mai presus de editorial și capacitatea de decizie mai presus de diplomația compromisului.
Timișoara
cer senin
29.9 ° C
30.1 °
29 °
41 %
4.1kmh
0 %
vin
32 °
sâm
33 °
Dum
21 °
lun
26 °
mar
28 °
Încă din capul locului, se impun două precizări. Prima ar fi că finanțarea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost justificată de către ”compartimentul de specialitate” al primarului Dominic Fritz pentru a acoperi costurile proiectelor de mobilitate urbană și transport public de pe raza municipiului Timișoara. Respectiv, cheltuielile neeligibile și partea de cofinanțare europeană! Și a doua chestiune, că auditorii Camerei de Conturi, pe lângă o serie de alte deficiențe, au reținut faptul că, în mare parte, împrumutul rambursabil a fost contractat pentru acoperirea valorilor TVA, ceea ce contravine flagrant acordului semnat cu entitatea financiară externă.

Așa cum rezultă din date publice, contractul de împrumut cu BERD a fost semnat de către Primăria Timișoara, chiar în Ajunul Crăciunului, pe 23 decembrie 2021. Și s-a vorbit atunci despre cheltuieli privind înnoirea flotei de tramvaie Bozankaya, reabilitarea liniei 2 – Stan Vidrighin, reactualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și despre cheltuieli cu un studiu de optimizare a liniilor de cale existente. Cert e că la acel moment victorios, în care s-a pus pixul pe finanțarea rambursabilă de 20,3 milioane de euro, administrația useristă a pus pe tapet termeni elogioși ca ”trigger Investment”, ”must do”, ”Orașe Verzi pentru Dezvoltare Durabilă” etc. Plus, o estimare că, datorită acestor proiecte eco-friendly, va exista o eficientizare cu 22,2% din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră – echivalentul reducerii a 683 de tone de CO2 pe an.

De cealaltă parte, Camera de Conturi Timiș, ca urmare a auditului extern încheiat la Primăria Timișoara, pe mandatul exclusiv al primarului Dominic Fritz de la USR, spune că, în contractarea împrumutului de la BERD, administrația locală a avut o serie de abateri de la legalitate. Și, în primul rând, raportorii au constatat că, nici până la data încheierii controlului, administrația publică locală nu a putut prezenta acte și documente legale, pe care le-a întocmit, din care să rezulte modalitatea de stabilire/determinare a cuantumului creditului BERD aferent fiecărui proiect, înscris în Anexa nr.2 la HCL nr.316/07.09.2021.

Mai mult, că pentru proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, nu rezultă în mod explicit, care sunt tipurile de cheltuielile aferente, fiecărui obiectiv în parte, pentru care a fost contractat creditul BERD. Aceeași Cameră de Conturi, în procesul-verbal de control, arată că, la încheierea contractului de credit cu nr.52471/23.12.2021, Primăria Timișoara nu a respectat sumele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021 pentru obiectivul „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”. Tot așa, în bunul mers al primăriei de sticlă a lui Dominic Fritz, la fel ca și în cazul ședinței AGA de la Colterm sau în speța contractului cu avocații de la Schoenherr, și în cazul „Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate” actuala administrație locală nu a binevoit să prezinte documente din care să rezulte modalitatea de calcul prin care a ajuns la concluzia că prestația de consultanță de pe magistrala M6 se ridică la 2,5 milioane RON. Adică, 500.000 euro!

Acum, până când primarul Dominic Fritz se apucă de guvernare locală și are curaj să iasă din postura de victimă perpetuă și din marota românească cu greaua moștenire, la modul serios și dincolo de postări trimfalisto-elogioase pe Facebook, ca urmare a auditului extern, Camera de Conturi Timiș mai reține trei aspecte, referitoare la degringolada din Primăria Timișoara, în ce privește împrumutul de la BERD: neconcordanțe între datele și informațiile înscrise în contractul de credit nr.52471/23.12.2021 și cele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021, cu privire la obiectul achiziției, inadvertențe între perioadele de tragere prevăzute în graficul prezentat de BERD și perioada de tragere autorizată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) nr.7047/17.02.2022 și nestabilirea de sarcini și responsabilități concrete pentru fiecare dintre persoanele implicate în inițierea și angajarea contractării de către municipiul Timișoara a finanțării rambursabile externe cu BERD.

Vals vienez

Revenind la contractul de împrumut cu BERD, cu o valoare de 20,3 milioane de euro, aprobat prin HCL nr.316/07.09.2022, acesta are o perioadă de angajare a finanțării de 3 ani și o maturitate de până la 15 ani. Potrivit aceleași decizii a consilierilor locali, creditul rambursabil extern se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local. Adică, înnoirea flotei de tramvaie (în trei etape), reabilitarea liniilor de tramvai/ modernizarea tramelor stradale pe Calea Bogdăneștilor, actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara și un studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6). Și, așa cum rezultă din documente, Timișoara va achita către BERD, pe parcursul perioadei de angajament, un comision în valoare de 0,15% pe an din valoarea creditului, care nu a fost consumat sau a fost anulat. Plus, un comision inițial de acordare de 0,50% din suma principală a creditului, la o marjă de 1,15% pe an.

Și, referitor la „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”, Camera de Conturi Timiș a reținut existența unor neconcordanțe între sumele aprobate prin HCL nr.316/07.09.2021 și sumele prevăzute în contractul de credit nr.52471/23.12.2021. În sensul că, deși pentru acest obiectiv, aleșii locali au aprobat o valoare totală de 1.400.000 lei, în contractul de credit cu BERD, semnat de viceprimarul Ruben Lațcău, suma contractată este de 2.463.800 lei. Mai mult, diferă și obiectul contractului pentru obiectivul de investiții înscris în HCL nr.316/07.09.2021. Mai exact că, în contractul de credit, a fost prevăzută finanțare din resurse BERD pentru servicii de consultanță, în vederea realizării PMUD actualizat, deși prin HCL nr.316/07.09.2021, consilierii au aprobat, din împrumutul extern, doar proiectul în sine, fără nicio altă activitate de consulting.

Așa că, în această nouă lumină, Camera de Conturi Timiș a solicitat Primăriei Timișoara să-i pună la dispoziție toate înscrisurile interne, care au stat la baza deciziilor unilaterale de mai sus și ”care nu au fost prezentate, ca urmare a solicitărilor verbale ale auditorilor externi”. Și, în acest context, au venit și lămuririle! În sensul că, ”pe referatele de necesitate, pentru achiziția publică a celor două obiective, au fost notate mențiuni de către directorul direcției (n.n – Culiță Chiș) și nu au mai fost înaintate la achiziție”.

De fapt, au fost înaintate niște documente de oportunitate, dar altele, nu cele pe care directorul general Direcției Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități a refuzat să le semneze și pe care a făcut mențiunea olografă, referindu-se la consultanța de actualizarea PMUD: „Suma este exagerat de mare. La momentul de față , nu se justifică și nici într-un caz la valoarea asta. Vision 2030 prevede optimizarea transportului public. PMUD are componentă de optimizare. În cadrul noului PUG trebuie să existe o componentă de optimizare a transportului public”.

Cu toate acestea, după ce contestatarul viziunii USR a fost ocolit de la semnătură, referatele au fost retipărite și reaprobate de către administrația lui Dominic Fritz, așa cum se menționează și în raportul Camerei de Conturi, sub nr.SC2022- 4216/21.02.2022. Cert e că și auditorii publici externi au fost de aceeași părere cu directorul DPPRU al, Primăriei Timișoara: ”…această valoare fiind considerate nejustificat de mare, având în vedere că un cost similar a fost achitat pentru realizarea PMUD în 2016, acum fiind necesară doar actualizarea acestuia”.

Cu hei-rup-ul!

Una peste alta, în ce privește ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, dincolo de diminuarea spațiului verde și reavizarea proiectului pentru… modificarea soluției tehnice, auditorii susțin că și aici, ”până la data finalizării verificărilor, nu au fost prezentate echipei de control acte și documente care să susțină stabilirea cuantumului împrumutului pentru fiecare obiectiv în parte și destinația acestuia”.

Mai mult, chiar și vizavi de proiectul de înnoire a flotei de tramvaie, în toate cele 3 etape ale sale, costuri care fac parte integrantă din creditul BERD de peste 20 milioane de euro, accesat de municipalitate, auditorii publici, pe baza notei de relații date de directorul Culiță Chiș, au tras concluzia că, la nivelul DGPPRU, nu a fost solicitată contractarea vreunei finanțări rambursabile pentru co–finanțarea acestui proiect. Cu atât mai mult cu cât angajatul Primăriei Timișoara a scris negru pe alb: ”Nu este necesar niciun credit. Sunt proceduri clare și foarte bune cu MDRAP și ADR VEST privind acordarea prefinanțărilor, municipalitatea trebuind să suporte doar cei 2%”.

În concluzie, la final de audit, Camera de Conturi Timiș a mai reținut un aspect important. Mai exact că, punând lucrurile și documentele cap la cap, a ajuns la concluzia că împrumutul rambursabil de la BERD, îndesat pe gât în unele situații și accesat de către administrația Dominic Fritz, ”…a fost contractat pentru acoperirea valorii TVA neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, în aceste sens fiind redate și sumele pentru cele patru obiective de investiții care, de fapt, nu corespund în toate cele 4 cazuri cu cifrele cuprinse în contractele de finanțare”.

Deși, în mod evident, în contractul de finanțare a creditului nr. 52471/23.12.2021, Secțiunea 5.02 lit.(l), semnat de vicele Ruben Lațcău, chiar în Ajunul Crăciunului, există stipulat faptul că „…nu se vor utiliza veniturile plata taxei pe valoarea adăugată sau orice altă taxă sau sarcină sau comision care ar putea fi percepute în legătură cu orice vânzare de bunuri, prestare de lucrări și/sau prestare de servicii care decurg din sau în legătură cu orice componentă a proiectului”.

Cert e că pentru toate tracasările, practic pentru întârzierile de a pune la dispoziția auditorilor publici documentele solicitate, întocmite de enigmaticul ”compartiment de specialitate” și care au stat la baza inițierii creditului de la BERD, în valoare de 20 milioane de euro, Camera de Conturi a decis să-l amendeze, în nume personal, pe primarul Dominic Fritz. Cu 50 de lei pe zi pentru cele 24 de zile de întârziere! Poate nu suficient de mult încât să-i dea de gândit primarului Timișoarei că respectul față de autoritățile statului, fie că ne convin sau nu concluziile, trebuie să fie unul și același pentru toată lumea. Respect și considerație, unde glumițele de autobază, gen ”pregătim o camera specială, la Primărie, numai pentru organele de control, care ne vizitează cam des în ultima vreme”, doar că să pozăm în victime, nu-și au locul. Cu atât mai mult cu cât, ori de câte ori îi convine, Dominic Fritz face referire la ”Timișoara noastră, veșnic tolerantă…”.

2 COMENTARII

  1. Tot ceea ce au condamnat la adversarii politici in campania electorala, exact acelasi lucru au ajuns sa il faca si USR-isti. La paravanul imaginii lui Ciolos, multa lumea s-a lasat prostita de vorbe marete dar fara fond. Un prim semnal de alarma a fost ca la cateva zile de la castigarea guvernarii, au inceput bataia pe ciolan prin impartirea functiilor pe linie de partid, nici Timisul nu a facut exceptie, iar in perioadele urmatoare o sa tragem cu totii din cauza incompetentei lor. Dupa numiri cel putin controversate prin consilii de administratie (Colterm, Horticultura, RATT, Spitalul Judetean, Piete, Asociatia Timisoara Capitala Culturala, etc.), contracte dubioase incheiate cu firme de casa, numirii de sefuti pentru facilitarea sifonarii de bani publici, Fritz mai are tupeul fantastic de a arunca vina spre vechea mostenire. In loc sa frece menta toata ziua pe Facebook, ar trebui sa inteleaga ca ar fi mai benefic sa mearga prin oras, sa vada adevaratele probleme, sa nu stea ascuns. Apropo de aceasta camarila USR-ista, poate aveti timp sa va aplecati „studiile aprofundate” si asupra familiei Megan. Prietenii stiu de ce.

  2. Glumitele neamtului vin din subconstient ca si reminescente ale trecutului cand bunicii lui au trecut la fapte pregatind camerele speciale de la Auschwitz si alte locuri dragi lor pentru ca nu-i asa „Arbeit macht frei”! Intr-o lume sensibila la astfel de comportamente, micul fritz, ar trebui sa fie mai atent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele articole

Comentarii recente

Articole asemănătoare