Modalităţi de a deveni poliţist de frontieră

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispoziţie un număr de 90 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, astfel:
– la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră, – curs de zi – 40 locuri: din care 1 loc pentru etnicii rromi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi;
– la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea, curs de zi – 50 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, sunt puse la dispoziţie un număr de 35 de locuri pentru Poliţia de Frontieră, astfel:
– la Academia Tehnică Militară Bucureşti – 18;
– la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, 4 locuri;
– la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 11 locuri;
– la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 2 locuri.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile de resurse umane ale unităţilor teritoriale ale poliţiei de frontieră şi personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.

Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru Academia de Poliţie „A.I.CUZA” şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. care şcolarizează personal pentru Poliţia de Frontieră:
• data limită de înscriere este 2 iunie 2014 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 20 iunie 2014 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 20 iulie – 4 august 2014.

Pentru Şcoala de pregătire a agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM IANCU” – ORADEA:
• data limită de înscriere este 1 august 2014 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 12 august 2014 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/desfăşurare a concursului: 7-14 septembrie 2014, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră – se realizează în data de 9 iulie 2013, ora 8:00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul/metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ. Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

ATENŢIE! Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
– Să cunoască limba română scris şi vorbit;
– Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
– Să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 ani împliniţi sau să îi împlinească în anul 2014;
– Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
– Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
– Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
– Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
– Să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m.
– Să fi obţinut în perioada studiilor liceale, media generală la purtare de minimum 8.00;

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel:
I. Academia de Poliţie „A.I.Cuza ” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră – concursul se va desfăşura în 2 etape:
Etapa I – probe eliminatorii:
– contravizita medicală;
– verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini. La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.
Etapa II – probe scrise de verificare a cunoştinţelor. Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :
– Istorie (test grilă);
– Limba română (test grilă);
– Limba străină: engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă – la alegere (test grilă);
Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet www.academiadepoliţie.ro.

II. Şcoala de pregătire a agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”- Oradea – concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:
Etapa I – constă in:
– contravizita medicală;
– verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere.

Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.

Etapa II – probe scrise de verificare a cunoştinţelor.
Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
– Limba română ( test grilă)
– Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă)

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Data încheierii înscrierilor este 2 iunie 2014, iar recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului – în zilele de luni, miercuri şi joi, între orele 10:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, telefon 0256/445405, interior 26060, dacă domiciliază pe raza judeţului Timiş.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.