Primăria aminteşte timişorenilor obligativitatea asigurării locuinţelor. Amenzile sunt mari

- Advertisement -

Conformi Legii nr.260/2008, actualizată, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,”persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale”.

Cei care nu respectă aceste prevederi legale, fie că vorbim despre persoanele fizice sau juridice, comit o contravenţie ce se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) reprezintă documentul care atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei şi dovada existenţei asigurării obligatorii în cazul controalelor efectuate de organele abilitate. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă. Primăria timişoara aminteşte faptul că, prin abrogarea art.3 al (9) din Legea nr.260/2008, actualizată şi modificată la data de 17 iulie 2013 şi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor intră sub incidenţa prezentei legi.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia. În acest sens, PAID-ul (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale) va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor iar potrivit prevederilor legale se vor transmite scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către debitori.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare