formular-fisc

Contribuabilii timişeni trebuie să se pregătească pentru o nouă lună cu multe documente fiscale care trebuie predate la timp.

Până la 5 octombrie inclusiv:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 octombrie inclusiv:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna/trimestrul calendaristic, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Până la 25 octombrie inclusiv:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii septembrie 2012, trimestrului III 2012, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III, 2012, formular 300.

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice.

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie 2012, formular 390 VIES.

– Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie, trimestrul III, 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011;

– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul III 2012. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul III 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;

– Notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013. Reglementare: OG nr. 15/2012.

O.T.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here