EXCLUSIV Spitalul Județean Timișoara, devalizat ca-n codru de firmele de partid! (V)

- Advertisement -

Ulterior, SCJUT a lansat licitația publică, având ca obiect “Furnizare, Instalare şi punere în funcţiune: Aparat RX pentru Angiografie Intervenţională”, determinand și valoarea estimativă a aparatului RX, undeva în jurul cifrei de 4.201.612 lei (fără TVA). Adică, la peste 1 milion de euro! Procedura de achiziţie a fost anunţată pe SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice), în data de 28.10.2011, dar a fost respinsă de către ANRMAP ( Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) pe motiv că nu se cunoaște formula matematică de calcul a SCJUT din care a rezultat valoarea aparatului RX și nici vreun studiu de piață, care să justifice determinarea valorică al angiorgafului. Totuşi, două săptămâni mai târziu, în data de 15.11.2011, SCJUT publică licitaţia pe SEAP. Și nu o publică oricum, ci cu dedicație clară, lucru sesizat imediat de SC RADIUS MEDICAL SRL (dealer PHILIPS) care solicita o serie de clarificări în ceea ce priveşte detalii tehnice, punctând clar, faptul că există parametrii tehnici indicaţi în caietul de sarcini al SCJUT, care aparţin unui singur producător: Siemens – modelul Artis Zee. SCJUT, mereu în săptămâna orbului Pentru mai multă siguranță, că să evite să fie scos pe usa din dos a SCJUT, așa cum s-a întâmplat anterior cu alte două licitații, S.C. RADIUS MEDICAL S.R.L a înaintat către CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) o reclamație, solictând imperativ autorității de reglementare să oblige instuția sanitară la scoaterea din caietul de sarcini a tuturor specificaţiilor, care fac trimitere direct la produsul Artis Zee, controlat de firma Siemens. În urma acestei contestaţii, beneficiarul direct al aparatului, dr Ionac Mihai – Edmond, şeful Secţiei Clinice de Chirurgie Vasculară din SCJUT, întocmeşte un răspuns către conducerea SCJUT, în baza căruia se fac clarificările cerute de S.C. RADIUS MEDICAL S.R.L. Astfel, ulterior, SCJUT a modificat, in baza SEAP, denumirea aparatului din “Angiografie periferică digitală cu stepping” – specific produsului ARTIS ZEE SIEMENS – în “Angiografie periferică digitală”, scoţând termenul de “stepping” din caracteristice tehnice. Odată stins litigiul, la data de 03.01.2012, SCJUT a reluat procedura de licitaţie deschisă, doar că la start nu a mai ajuns decât un singur ofertant: S.C. VFI MEDICA S.R.L., evident, cu produsul ARTIS ZEE –SIEMENS cu o ofertă financiar de 4.170.320 lei (fără TVA). Adică, aproape la milimetru, valoarea ”estimată” de conducerea SCJUT! Fără menajamente, raportorii Curtii de Conturi Timiș concluzionează că, deși și-a manifestat interesul de a participa la licitatia SCJUT, SC RADIUS MEDICAL SRL a renunțat să mai lupte ”considerând că autoritatea contractantă, adică SCJUT, a încălcat voit şi în repetate rânduri principiul liberei concurenţe, respectiv asigurarea condiţiilor pentru că orice furnizor de produse, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant”. Punct ochit, punct lovit! Jaf la drumul mare Este mai mult decât evident faptul că SCJUT a lucrat, din nou, chiar și în această speță, în favoarea SC VFI MEDICA SRL, patronată de Vlad Francisc Iman. Pentru că, așa cum o să observați imediat, dacă ar fi lucrat profesionist, după cum o cere fișa postului, conducerea SCJUT ar fi putut face reduceri substantiale de cheltuieli pentru acest angiograf. Ar fi fost suficientă o cerere de oferta, direct de la Simens, ca cei din instituția sanitară să realizeze țeapa de dimensiuni Biblice! Dar nu au avut, nici de această dată, nicun interes în economisirea banului public! Așa că, ceea ce nu a făcut SCJUT, a făcut Curtea de Conturi: o testare de piață! ”În contextul operativităţii şi a obţinerii probelor de audit prin benchmarking, auditorii publici au solicitat o ofertă comparativă de la firma SIEMENS pentru produsul angiograf Artis Zee, ofertă care la data de 05.02.2014 (anexa nr. __) avea o valoare de 563.000 euro (fără TVA), respectiv 2.508.502,8 lei (fără TVA)”. Astfel, comparând oferta S.C. VFI MEDICA S.R.L. în valoare totală de 4.170.319 lei (fără TVA), cu cea primită de la SIEMENS în valoare totală de 2.508.502,8 lei (fără TVA), pentru acel aparat angiograf, rezulta o diferenţă de 1.661.816,2 lei (fără TVA). Normal, SCJUT a preferat intermediarul, în locul frunizorului direct, recte Siemens. Dovada că, in zile noastre, dacă ai conexiunile potrivite, poti să câștigi 400.000 de euro de pe o zi pe alta! Acum, se pune problema cu cât a mai ramas Vlad Francisc Iman din aceasta sumă?!? Cert e că, asta doar ca să realizați natura penibilului și ”profesionismulului” din SCJUT, la data licitației, SC VFI MEDICA SRL s-a prezentat la start si chiar a câștigat licitația, în baza unui aviz de funcționare expirat de mai bine de un an, lucru care ar fi dus la desclaificarea imediată a lui Vlad Iman! Dar nici acest aspect nu a fost sesizat de cei din conducerea SCJUT!?! Așa că SCJUT a rămas cu paguba, vorba celor de la Curtea de Conturi, în sumă de fix 1.661.816 RON, fără TVA. Acum, rămâne de văzut cine o să plătească!? Iman, stăpânul absolut al SCJUT Și Iman a făcut bani publici cu găleata, în continuare, nestigherit de nimeni, nu numai cu servicii de deratizare, desinsectii si aparatură medicală! Ba chiar și cu materiale sanitare vândute către SCJUT, insituția sanitară tratând SC VFI MEDICA SRL, la fel ca și până acum: ca pe Mesia! Referitor la achizițiile de materiale sanitare, efectuate în perioada 2009-2011, inspectorii Curții de Conturi au constatat ca societatea lui Vlad Francisc Iman a înotat ca peștele în apă, când a fost vorba de ”bazinul cu bani” al SCJUT! Mai precis, omul de afaceri s-a comportat ca un adevărat fitofag! Astfel, în decembrie 2009, pentru ”dispozitive ortopedice ajutătoare și aparate ortopedice de înlocuire”, la SCJUT au depus oferte un număr de patru societăți comerciale: SC VFI MEDICA SRL, SC VODIMEDICOR SRL, SC STERIMEDCOM SRL și SC DIMEDIA SRL. Deşi valoarea totală a achiziţiei publice a fost de 124.404,80 RON, fiind obligatorie procedura cererii de ofertă prin publicare pe SEAP, SCJUT a executat, din nou, o achiziţie directă! După aceeași rețetă, ca să nu bată la ochi că aleargă din nou singur și iese iarăși câștigător, Iman și-a adus, conform celor de la Curtea de Conturi, toți prietenii la licitație: ”În ceea ce priveşte operatorii economici, a căror oferte au fost avute în vedere, auditorii publici externi menţionează că între aceştia (conform datelor publicate prin declaraţia 394 de către SC VFI MEDICA SRL, cu privire la livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul României) s-au derulat relaţii comerciale, ceea ce pune sub semnul întrebării corectitudinea şi sinceritatea ofertelor de preţ”. Din nou, joc de rol! La fel ca si în cazul achiziției de ”manşoane compressive de unică folosinţă” când, la marele vals vienez oferit de SCJUT, au descins SC VFI MEDICA SRL, SC VODIMEDICOR SRL, SC STERIMEDCOM SRL şi SC BC DRG MEDICA SRL! Nu mai nominalizăm câștigătorul, că este evident! Și nici acționarii ultimelor societăți, că-i apucă pe unii… plânsul! Bani publici pe bandă rulantă Cu privire la contractul încheiat între SCJUT și societatea lui Vlad Francisc Iman, recte SC VFI MEDICA SRL, cu scopul ”achiziţionării de instrumentar chirurgical pentru blocul operator”, raportorii Curții de Conturi susțin că, la nivelul anului 2011, în cursă s-au înscris 2 firme: SC MLM MEDICAL SRL și SC VFI MEDICA SRL. Evident, oferta câştigătoare este a lui Vlad Francisc Iman, cu valoarea de 398.148,75 RON, sumă la care se adaugă TVA! Vizavi de norocul lui Iman, Curtea de Conturi arată următoarele: ”Practic, concomitent cu publicarea de către SCJUT, în SEAP, A INVITAŢIEI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE TIPUL OFFLINE/LICITAŢIE DESCHISĂ – sub ştampila SC VFI MEDICA SRL şi semnătura asociatului unic, Iman Vlad Francisc, se depune la sediul SCJUT se şi înregistrează în Registrul de corespondenţă sub nr. 1153 (cu explicaţia „documentaţie atribuire instrumente”), un CAIET DE SARCINI (?!), care la rubrica CONFORMITATE, coloana reprezentând observaţiile legate de codul produsului şi pagina de catalog, sunt completate cu referinţele aparţinând SC Karl Storz Endoscopia România SRL ”. Ce sugerează inspectorii? Pe scurt, faptul că ofertantul, adică VFI MEDICA SRL se află în relații comerciale cu SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL, reprezentată de Marius Moraru, care este soțul Mariei Saracan, director economic al SCJUT! Astfel, ”…ofertantul, care se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie, în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire”. Dar nu a fost sa fie, nici de data aceasta, întrucât SCJUT a trecut cu vederea! Mai mult, Maria Saracan, printre altele și consilier local PDL in cadrul Primăriei Timișoara, a semnat contractual cu SC VFI MEDICA SRL, desi stia că se află în incompatibilitate. Cu atât mai mult cu cât știa, în mod evident, că este asociată la SC 3M PROJECT SRL, societate care – conform datelor Direcţiei Regională a Finanţelor Publice Timişoara – în semestrul I al anului 2011 a efectuat livrări către SC Karl Storz Endoscopia România SRL în sumă totală de 277.297 RON. În acelaşi regitru SC Karl Storz Endoscopia România SRL, respectiv tot în semestrul I 2011, efectuează livrări către SC VFI MEDICA SRL în sumă totală de 1.246.144 RON. Incompatibilitate crasă Nu în ultimul rând, din datele furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, rezultă că Moraru Marius, soțul directoarei de la SCJUT, pe lângă calitatea de asociat şi administrator în SC 3M PROJECT SRL, are şi calitatea de angajat în funcţia de director vânzări al SC Karl Storz Endoscopia România SRL. De altfel Directorul general al SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMÂNIA SRL, Turcu Cristian şi Moraru Marius au fost asociaţi, până la data de 02.08.2007, în cadrul SC ENDOSCOPIA SRL, cu sediul social în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov. În acest registru al marii familii a lui Vlad Francisc Iman, Curtea de Conturi a mai stabilit că între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara şi SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMÂNIA SRL, au exitat în perioada 2011 – 2013, relaţii comerciale directe – valoarea acestora fiind de 565.596 RON(inclusiv TVA), respectiv 128.979,73 Euro. Practic, Marius Moraru vinde, în calitate de soț, iar Maria Saracan, în calitate de soție fidelă, cumpăra în numele SCJUT, pe bani publici! De remarcat este faptul că toate achiziţiile publice, efectuate de SCJUT de la SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMÂNIA SRL s-au realizat prin procedura achiziţiei directe!

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

spot_imgspot_img

Din aceeași categorie

Categorii Populare

spot_imgspot_img