Cele mai citite articole în ultima săptămână

Din aceeași categorie

Tu ştiai că persoanele cu handicap şi aparţinătorii acestora beneficiază de rovinietă gratuită în România?

Vocea Timișului va susține permanent adevărul!

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap, asistenţii şi însoţitorii personali ai persoanelor cu handicap, cât şi părinţii copiilor cu handicap sunt scutite de la plata rovinietei.

Persoane scutite să plătească rovinieta:
– persoanele cu handicap deţinătoare de autovehicule adaptate, care au înscris în cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al autovehiculului modul de adaptare a autoturismului;
– asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat;
– însoţitorii persoanelor adulte cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat;
– persoanele cu handicap grav, care au şi calitatea de pensionari de invaliditate şi care beneficiază de plată pentru însoţitor de la Casa Judeţeana de Pensii;
– asistenţii maternali care au în îngrijire copii cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personală al asistentului maternal;
– părinţii copiiilor cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personală neadaptat;

Actele necesare pentru scutirea de la plata rovinieta.
Pentru a putea obţine o rovinietă gratuit, toate persoanele ce se încadrează în prevederile de la art. 28 din Legea 448/2006, trebuie să depună la primăria din localitatea de domiciliu sau reşedinţa, sau la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeana următoarele acte:

1. pentru obţinerea de roviniete pentru autovehiculele deţinute de persoanele cu handicap şi adaptate handicapului.
– cererea persoanei cu handicap proprietar al autovehiculului adaptat handicapului (original);
– documentului care atestă încadrarea în grad de handicap (copie);
– actul de identitate a persoanei cu handicap (copie);
– copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a autovehiculului, din care să se înţeleagă că autoturismul este adaptat handicapului (copie);

2.pentru autovehiculele deţinute de persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap.
– cererea persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap (original);
– documentul rezultat în urma anchetei sociale care atestă calitatea de îngrijitor (copie);
– declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are în îngrijire, precum şi faptul că este singura solicitare de acest fel (original);
– document care atestă încadrarea în grad de handicap a persoanei pe care o are în îngrijire (copie);
– actul de identitate a îngrijitorului persoanei cu handicap (copie);
– certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului (copie);

Cererea pentru eliberarea rovinietei trebuie să arate astfel:

„Doamna Director,

Subsemnatul(a) ………………………………………………………….., domiciliat(ă) în ……………..,
str. ……………………………. nr. ….., bl. ……, sc. …, ap. …., judeţul …………., act de identitate ….,
seria ….., nr. …………., CNP……………………………………., persoană cu handicap şi posesor al
unui autoturism adaptat, solicit scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri
naţionale prin eliberarea rovinietei.
Dată,                                                                                                               Semnătura,
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– copie act identitate;
– copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
– copie certificat de înmatriculare şi carte de identitate autoturism”.

- Advertisement -
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține! Click aici-citeste condiţiile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore