Cele mai citite articole în ultima săptămână

Din aceeași categorie

DGASPC Timiș face cursuri de formare profesională pentru persoane din categorii vulnerabile

- Advertisement -

La aceste cursuri au participat 119 persoane cu dizabilităţi, tineri care provin din sistemul de protecţie a copilului şi persoane de etnie rromă care au obţinut o calificare şi în acest fel le-a sporit şansa de a fi incluse pe piaţa muncii. În cadrul cursurilor de competențe sociale şi civice au fost abordate aspecte privind competențele personale, interpersonale şi interculturale, precum şi toate formele de comportament, care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv şi eficient la viaţa socială şi în câmpul muncii, în mod special, posibilitatea de a rezolva conflicte. Cursul de competență de a învăţa a fost conceput pentru a transmite informații teoretice și practice adaptate nivelului de înțelegere al cursanților, astfel încât la sfârșitul cursului aceștia să dobândească deprinderea de a citi/scrie și socoti corect și în ritm propriu. În cadrul cursului de lucrător în comerţ beneficiarii dobândesc următoarele unităţi de competențe: comunicare şi nemunerație, utilizarea calculatorului şi prelucrarea datelor, asigurarea calităţii, igiena şi securitatea muncii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii standului, dezvoltare personală în scopul obţinerii performantei, lucrul în echipă, menţinerea stocurilor de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, comunicarea cu clienţii, crearea mediului ambiental necesar vânzării, efectuarea vânzării, Încasarea contravalorii mărfii. Cursul de competente informatice sprijină beneficiarii în dezvoltarea de abilităţi de a utiliza computerul iar cursul de lucrător în alimentaţie sprijină participanţii în obţinerea de competente cum ar fi satisfacerea cerinţelor clienţilor, potenţialul turistic, baza tehnico materială în turism şi alimentaţie publică, comportament profesional, calcule economice specifice serviciilor,ergonomie în unităţile hoteliere de turism şi alimentaţie publică, calitatea produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică, pregătirea materiilor prime, obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate, pregătirea sălii de servire, servirea în unităţi de alimentaţie.

În cadrul tuturor acestor cursuri organizate în cadrul proiectului a fost stimulată atitudinea pozitivă a beneficiarilor participanţi şi dezvoltarea atitudinii de rezolvare de probleme care susţine atât procesul de învăţare, cât şi capacitatea persoanei de a depăşi obstacole, şi de a se schimba. Dorinţa de a pune în practică învăţarea anterioară şi curiozitatea de a căuta oportunităţi de învăţare, precum şi de a pune în practică învăţarea într-o varietate de contexte de viaţa sunt elemente esenţiale ale unei atitudini pozitive.

În urma promovării examenului de absolvire, participanții au obținut certificate de calificare sau de absolvire, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educației Naţionale.

Scopul proiectului vizează facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din județul Timiș, în special din comunitățile rurale și/sau izolate, prin furnizarea unui program de servicii integrate, destinat educației și formării acestora, precum și promovării oportunităților de ocupare. Valoarea totală a proiectului este de 2.240.344,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 2.006.720,93 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 188.816,19 lei, contribuţia Fundației Serviciilor Sociale Bethany este de 38.621,40 lei, iar contribuția Institutului de Cercetare pentru Dezvoltare Socială și Inovare –ICED este de 6.185,48 lei.

- Advertisement -
Vocea Timisului
Vocea Timisului
Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține! Click aici-citeste condiţiile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore