Remus Cernea propune ca Religia să fie facultativă în școli

1
682

Potrivit Mediafax, Remus Cernea, fondatorul asociației umaniste și seculariste Solidaritatea pentru libertatea de conștiință și președintele Partidului Verde,  a declarat vineri , într-o conferință de presă la Constanța, că a realizat un proiect de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 care se referă la studiul religiei.

Vă amintim că legea respectivă prevede următoarele:

(1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparțiâand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. 
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a parinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedeaza și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației, Cercetarii, Tineretului și Sportului și cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Cernea a declarat că el dorește ca Religia să devină materie facultativă, locul ei să fie luat de Etică, iar în cadrul acestei noi discipline să fie studiate principalele doctrine și valori morale de inspirație filosofică, științifică ori religioasă:

Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ disciplina Etică drept disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Programa disciplinei Etică va consta îndeosebi în prezentarea principalelor doctrine şi valori morale de inspiraţie filosofică, ştiinţifică ori religioasă ale umanităţii, conform puterii de înţelegere a elevilor specifice fiecărei perioade de şcolarizare. Scopul disciplinei Etică este de a cultiva spiritul critic, raţionalitatea şi empatia în măsură să dezvolte un aparat critic de judecată morală propriu fiecărui elev

Cernea a mai precizat că transformarea religiei în materie facultativă va însemna că nu vor fi acordate note ci doar calificative, care nu vor conta la calcularea mediei generale la sfârșit de semestru.

„Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de Religie, ca disciplină facultativă, conform confesiunii proprii, la solicitarea scrisă a părinţilor ori a acelora dintre elevi care au împlinit vârsta de 16 ani. Nimeni nu poate fi obligat să asiste la orele facultative de religie împotriva voinţei sale ori fără a exista o cerere expresă”

Cererea lui Remus Cernea vine pe fondul reclamaților unor părinți nemulțumiți de desfășurarea orelor de religie în școlile în care sunt înscriși copiii lor. Un elev din clasa a IV-a de la Școala gimnazială numărul 19 din Timișoara a fost obligat să participe, contrar voinței scrise a părinților, la orele de religie. În timpul orei, profesoara de religie le-a spus copiilor că dacă mamele lor vor face avort, vor ajunge să ardă în flăcările iadului.

 Sursa foto: arq.ro

Spune-ţi opinia civilizat!

1 COMENTARIU

  1. De elaborat un Cod al Eticii si Echitatii, iar cum RO are doar universitari (care ne dau clasa politica) nu si profesori, este imperativ categoric necesar sa-l predea alesii locali, pentru a-i familiariza pe elevi cu progresiili comunitatii.

Comments are closed.