Repetent la incompatibilitate! Primarul-debitor Dominic Fritz a semnat și în beneficiul viceprimarului-creditor Ruben Lațcău

- Advertisement -
Pe 28 noiembrie 2020, imediat după ce a fost ales primarul municipiului Timișoara, useristul Dominic Fritz și-a depus declarația de avere, așa cum cere legea românească. Nu oricum, ci în două exemplare: una secretizată, care tronează pe site-ul Primăriei Timișoara, cealaltă ”la liber”, care se regăsește pe pagina electronică a Agenției Naționale de Integritate. Singura diferență între cele două documente constă în faptul că, pe site-ul ANI, apar cu nume și prenume toți cei cărora, sub o formă sau alta, edilul municipiului de pe Bega le datorează diverse sume de bani.

Pe scurt, creditorii primarului Dominic Fritz, conform documentului depus la autoritatea de integritate, sunt: Viorel Buga, dezvoltator imobiliar și patron ”Sedako” – 50.000 RON, Răzvan Negrișanu, consilier local USR și arhitect – 25.000 RON și Ruben Lațcău, viceprimar USR – 12.000 RON. Debitele, care apar în declarația de avere, sunt catalogate drept ”împrumut campanie electorală”, au fost accesate în 2020 și sunt scadente până la finele anul în curs.

Toate aceste detalii sunt importante deoarece, conform legii, un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției administrative pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal. Așadar, conflictul de interese, arată Agenția Națională de Integritate, apare atunci când funcționarul public are un interes personal, în exercitarea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate, care poate include un beneficiu pentru sine sau familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut sau are relații politice sau de afaceri.

Tot cei de la ANI, pe baza legislației în vigoare, opinează că interesul personal se poate declanșa ”la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus”. Adică, față de rude, prieteni, organizații politice sau non-guvernamentale, societăți comerciale etc. Și, mai mult decât atât, conform articolului 75 din Legea 393/2004, ANI concluzionează că toate categoriile de aleși locali intră într-un vădit conflict de interese dacă decizia la care participă generează un beneficiu sau un dezavantaj pentru ”orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia”. Limpede și concis!

Prima speță

Sub auspiciile prevederilor articolului 292 din Codul Penal, privind falsul în declarațiile publice, arhitectul și consilierul local Razvan-Gabriel Negrișanu confirmă, sub semnătură privată, că realizează venituri și din activitățile de ”director, administrator și arhitect” de la SC RD Sign SRL din Timișoara, firmă în care deține și calitatea de asociat cu 45% din părțile sociale. Acest lucru se regăsește în declarația de interese, depusă conform legii. Și, pe lângă asta, Razvan Negrișanu mai este și creditorul primarului Dominic Fritz, căruia i-a acordat un împrumut de 25.000 RON, scadent în 2021.

Așadar, așa cum descrie și legislația în vigoare, care face referire la conflictul de interese în rândul aleșilor locali, e cât se poate de limpede că între primarul Timișoarei, Dominic Fritz și consilierul local, Răzvan-Gabriel Negrișanu, ambii de la USR, există ”o relație de angajament”, parafată sub forma unui contract de împrumut. Dar acest ”detaliu” n-a contat pentru că, fix a treia zi de la depunerea jurământului ca primar al Timișoarei, pe data de 2 noiembrie 2020, primarul Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare a unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21 noiembrie 2017, strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5 Timișoara”.

Documentul, înregistrat la cabinetul primarului cu nr. UR2020 – 011731 din data de 2 noiembrie 2020, face referire la SC Alenia Arenas SRL, dezvoltator al proiectului “Park Plaza”, ”documentație elaborată de proiectantul general SC RD Sign SRL, specialist cu drept de semnătura arh. Răzvan Gabriel Negrișanu”. Practic, primarul Dominic Fritz și-a pus semnătura, în favoarea și în beneficiul arh. Negrișanu, devenit și el, între timp, consilier local USR, pe o ”edificare a unei zone cu funcțiuni mixte – locuire colectivă și funcțiuni complementare”.

Și proiectul consilierului USR, Razvan-Gabriel Negrișanu, a trecut la vot, dar cu obiecții din partea unor consilieri locali, nemulțumiți că, după modificarea PUZ, înălțimea clădirii a crescut de la 50 m la 60 m, că spațiul verde și locurile de parcare sunt insuficiente și că există riscul mare de a avea blocaje de trafic, în zonă, tocmai datorită proiectului.

În concluzie, relația de colaborare dintre primarul Timișoarei, Dominic Fritz și consilierul local, Razvan-Gabriel Negrișanu, a produs atât efecte juridice, cât și administrative. Este cât se poate de clar că primarul Fritz a semnat un document, de la înălțimea funcției administrative, în favoarea și în interesul personal al consilierului local Razvan-Gabriel Negrișanu, lucru care i-a adus acestuia din urmă anumite beneficii, în calitate de arhitect.

La fel de evident este și faptul că, datorită convenției de împrumut, în valoare de 25.000 RON, încheiate între Dominic Fritz și Razvan-Gabriel Negrișanu, între cei doi, la momentul semnării referatului de aprobare pentru HCL, exista o relație de angajament. Ceea ce, conform legislației și Agenției Naționale de Integritate, se numește conflict de interese! O încălcare a legii care nu ar fi existat dacă, Dominic Fritz, în calitate de debitor, nu și-ar fi pus semnătură pe hârtia care l-a favorizat pe colegul său de partid, în calitate de creditor.

A doua speță

Și istoria se repetă pentru că, tot în calitate de primar al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, din postura de debitor al viceprimarului său, useristul Ruben Lațcău, care-l împrumutase cu 12.000 RON, semnează în beneficiul acestuia autorizația de construcție nr. 12 din data de 8 ianuarie a.c. Practic, documentul a fost eliberat pe numele soției viceprimarului Ruben Lațcău, arhitecta Loredana Gaiță, și face referire la ”schimbare destinație spațiu din pivniță în spațiu de locuit”.

Pe data de 10 mai a.c., în baza Legii 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public, reporterii voceatimișului.ro au solicitat Primăriei Timișoara să pună la dispoziția redacției ”copia integrală a autorizației de construcție nr. 12 din data de 8 ianuarie 2021”, act necesar documentării jurnalistice, demers care a primit numărul de înregistrare SC2021 – 12679/10.05.2021. Trei săptămâni mai târziu, pe data de 21 mai a.c, Primăria Timișoara a răspuns ce a vrut și a înaintat voceatimișului.ro ”copii după documentele cu caracter public din autorizația de construcție nr. 12 din 8 ianuarie 2021”.

Practic, niște anexe ale autorizației de construcție, cu mențiunea că ”în situația în care documentul este necesar într-o acțiune în instanță de judecată, eliberarea acestuia se poate face numai la prezentarea solicitării din partea instanției de judecată”. Deși era cât se poate de clar că autorizația, în integralitatea ei, așa cum a fost solicitată, era necesară pentru o documentare jurnalistică, sub nicio formă pentru vreo acțiune în justiție! Autorizația, NU anexele! Dar, evident, asta o știau, deja, și funcționarii Primăriei Timișoara, care au formulat și și-au asumat răspunsul.

Nu e cazul acum de lecții de legislație juridică dar e limpede că ”primăria de sticlă”, promisă de Dominic Frutz, nu face distincția între informațiile cu un vădit caracter public și informațiile cu un vădit caracter tehnic, comercial și de protecție a unor date și informații ce fac obiectul proprietății intelectuale.

Este evident că autoritatea locală are obligația de a respecta restricțiile impuse de legislația în vigoare, în legătură cu secretul comercial și industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public și privat, însă aceste restricții nu pot limita accesul persoanelor la informațiile publice, decât în condițiile prevăzute de lege, fără a-­l putea suprima. Dar care e secretul comercial, industrial și proprietatea intelectuală din autorizația de construcție nr. 12 din 8 ianuarie 2021??? Nu există așa ceva!

Secretul, chiar dacă e a lui Polichinelle, este semnătura primarului Dominic Fritz, în calitate de debitor, în beneficiul familiei creditorului său, viceprimarul Ruben Lațcău, pe autorizația de construcție. Iscălitură care, la fel ca și în cazul arhitectului-consilier local Razvan Negrișanu, atrage după sine o situație de incompatibilitate, așa cum este descrisă aceasta de către Agenția Națională de Integritate.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare