Temelie! În cazul Colterm SA, Camera de Conturi Timiș și-a dus concluziile auditului de la Primăria Timișoara înspre subminarea economiei naționale

- Advertisement -
Ce știu timișorenii, azi, referitor la situația Colterm SA, în epoca de aur a administrației USR?! Două lucruri mari și late, în primul rând! Că, înainte de alegerile locale, primul cârmaci al urbei, neamțul Dominic Fritz, a avut soluții miraculoase și specialiști, la orice problemă. Mai ales pentru societatea de termoficare a orașului! Lucruri care, pe parcurs, în bună tradiție românească, s-au dovedit a fi false și doar chestiuni banale de PR. Și, în mod cert, bănățenii mai sunt conștienți de încă un lucru! Ori, dacă acum nu sunt, cu siguranță, generațiile viitoare nu vor ezita să le aducă aminte despre nota de plată, una care va atârna pe umerii comunității, zeci de ani de-aici încolo: o creanță certă de 178.725.554 lei.

Cifra nu e deloc scoasă din burtă! Din contră, provine dintr-un raport de peste 200 de pagini al Camerei de Conturi Timiș, ca urmare a unui audit public extern, efectuat la Primăria Timișoara. Adevărul e că, așa cum rezultă din procesul-verbal de constatare, întocmit pe 22 iulie 2022, dar aflat sub cheie în primăria de sticlă a lui Dominic Fritz, problematica delicată de la SC Colterm SA e la loc de cinste. La fel cum sunt și o serie de recomandări anterioare, puse pe hârtie de auditorii Camerei de Conturi, concluzii pe care specialiștii de noapte ai USR le-au tratat cu dosul! Scrie și asta, negru pe alb, tot în actul de control! În rest, pe scurt, în afară de haosul din societatea de termoficare, actul în sine mai are alte 14 capitole, fără nicio excepție, toate din genul thriller, episoade care duc la o singură concluzie. Una singură! Jale sau amatorism, depinde de cine face interpretarea legii!

Acum, la fel ca și în iarna trecută, când toți abonații Colterm SA au răbdat de frig, și de data aceasta, așa cum a făcut-o în auditul exclusiv de la societatea de termoficare, angajații Camerei de Conturi Timiș au luat la puricat Primăria Timișoara. Strict pe cauzele care au generat starea de insolvență a Colterm SA! În ideea în care, conform prevederilor OUG 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, administrația locală are rol de… autoritate publică tutelară când vine vorba despre societățile din subordine. Deci, nu e cum zicea Dominic Fritz că, datoria publică de la Colterm SA, nu e a municipalității! Ba din contră, e exact invers, atât timp cât Primăria Timișoara, conform legii, joacă rol de tutore, recte de entitate responsabilă, nu de observator pasiv!

Cert e că, prin acțiunile de control desfășurate de Camera de Conturi Timiș, în perioada 2019 – 2021, atât la nivelul UATM Timișoara cât și la nivelul operatorului Colterm SA, s-a constatat că ”…autoritățile administrației publice locale deliberative și executive nu au luat măsuri de remediere a abaterilor constatate la societatea locală de termoficare”. Și, așa cum rezultă tot din documente, administrația nici nu au asigurat, prin Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), un sistem de control în cadrul operatorului Colterm SA, în raport cu Consiliul de Administrație (CA) și directoratul entității publice. Deși, conform legii, ar fi avut posibilitatea și obligația să exercite, în calitate de acționar, o influență determinantă! Una peste alta, se arată în procesul-verbal de control al Camerei de Conturi, ”…întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a influențat negativ lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea societății, iar acest efect negativ s-a repercutat și asupra echilibrului bugetului local al Municipiului Timișoara”.

Vorbe-n vânt

Referitor la constatările anterioare ale Camerei de Conturi Timiș, nu e cazul să insistăm acum. Toată sinteza abaterilor constatate, în urma auditului de conformitate, desfășurat atât la UATM Timișoara, cât și la Colterm SA, în perioada 29 noiembrie – 23 decembrie 2021, se află atașată la finalul materialului. Important de reținut e că semnalele de alarmă, trase cu disperare de auditorii publici externi, în cazul societății locale de termoficare, au intrat pe o ureche a administrației Dominic Fritz și au ieșit pe alta! Că dacă lucrurile ar fi stat altfel, Primăria Timișoara nu ar fi acceptat introducerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, sub semnătura președintelui CA al Colterm SA, Ioan Silviu Doboși, fără a exista o hotărâre a AGA, în scopul inițierii acestei proceduri și fără ca mai marele CA să aibă o împuternicire pentru acest demers legal, cu consecințe deosebite pentru întreaga comunitate.

Singurul document care există în acest sens și care nu face decât să confirme că etapele declarării insolvenței Colterm SA au fost jonglate cu brio și unilateral de către administrația USR a lui Dominic Fritz este Hotărârea CA nr. 104/18.10.2021: ”se aprobă deschiderea procedurii insolvenței, în formă generală, față de compania locală de termoficare Colterm SA, la solicitarea directorului general, cu manifestarea intenției de reorganizare a societății…”. Atât și nimic mai mult! Oricum, de departe, cea mai gogonată situație, așa cum se desprinde din analiza Camerei de Conturi Timiș, face referire la achiziționarea certificatelor verzi, în baza raportului 5028 din 08 martie 2021, document din care rezultă o estimare totală de 53.195.164 lei (10.888.599,50 euro) pentru achiziționarea unui număr de 274.000 certificate.

Ulterior, după o săptămână, la data de 15 martie 2021, AGA din cadrul Colterm SA, în calitate de organ de conducere a societății locale de termoficare, este informată că ”amenda în cazul nerespectării termenului de conformare este de 27.050.000 euro. Mai mult, că cei de la Colterm SA au lansat o cerere de ofertă pentru achiziția certificatelor EUA necesare, cu livrarea până cel mai târziu în 23 mai 2021, urmând ca plata acestora să se efectueze, în cel puțin 6 rate lunare. Așadar, Primăria Timișoara a știut și ar fi trebuit să depună toate diligențele necesare pentru a se asigura că certificatele verzi, obligatorii în cazul marilor poluatori, vor fi achiziționate în termenul legal. Și concluzia auditorilor Camerei de Conturi, subliniată în actul de control este clară: ”…starea de pasivitate și de neimplicare a autorității tutelare…”.

Și, tot în acest context, auditorii externi au mai reținut un aspect halucinant. Asta, numai după ce au vizionat înregistrarea ședinței AGA a Colterm SA, convocată de Consiliul Local, care a avut loc la data de 25 martie 2021, în sala cinematografului Capitol unde, prin expunerea sa, viceprimarul USR Ruben Lațcău, a asigurat auditoriul că acțiunea de achiziție a 274.000 certificate CO2 este una avansată:”…deja avem discuții pentru aceste certificate, sunt 270.000 care trebuie cumpărate. Un pachet de 100.000 la un cost de 2 euro, un pachet de 100.000 la un cost de 4 euro și restul, probabil, vor fi achiziționate de pe bursă și suntem un pic mai avansați decât am fost anul trecut…. Deci, indubitabil și fără echivoc, administrația lui Dominic Fritz a avut la cunoștință despre conținutul informărilor alarmante din cadrul Colterm SA și, implicit, despre obligațiile și consecințele financiare ale nerespectării acestora.

Basme și snoave

Având în vedere evenimentele ulterioare, adică ACȚIUNE ZERO, până și Camera de Conturi Timiș a concluzionat că discursul viceprimarului Ruben Lațcău, în calitate de președinte AGA, nu a fost altceva decât o gargară cu bicarbonat! E clar că auditorii externi nu l-au catalogat drept mincinos patentat pe demnitarul userist, dar au afirmat cu tărie și în scris că povestea înflăcărată, spusă pe scena de la ”Capitol”, din păcate, ”…nu a fost susținută, în realitate, de acțiuni concrete ale administrației municipiului Timișoara”. Întrucât, ulterior, nu a mai fost convocată AGA Colterm, nici măcar pentru a prezenta motivele pentru care certificatele de CO2 nu pot fi, totuși, achiziționate. Și nici nu s-a solicitat vreo altă ședință pentru identificarea de noi soluții! O inacțiune, total nejustificată, așa cum a reținut, negru pe alb, și Camera de Conturi Timiș.

Ca și consecințe, lucrurile sunt extrem de complexe pentru municipiul Timișoara. În primul rând, există penalități de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon, eliberată în atmosferă de către operatorul care nu a cumpărat certificatele de emisii de gaze, corespunzătoare efectelor de seră, generate în anul anterior. În traducere liberă, conform deciziei de impunere a Administrației Fondului de Mediu (AFM), amenda pentru Colterm SA, după discursul de pe scena fostului cinematograf ”Capitol”, a fost una în sumă totală de 106.800.000 lei (21.696.844,25 euro). Și e exact așa cum spune Camera de Conturi Timiș! Mai precis, că penalitatea AFM putea fi evitată, dacă organele de conducere a Colterm SA – Primăria Timișoara prin AGA – și-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu, nu ar fi rămas pasive și ar fi achiziționat certificatele CO2 necesare. În schimb, primăria de sticlă a lui Dominic Fritz a ales însă, fără explicație, să nu facă nimic din cele de mai sus!

Așa că, una peste alta, amenda de anul trecut a celor de la AFM, în mod evident, a contribuit la starea de insolvență a societății de termoficare, reprezentând 26% din totalul datoriilor înscrise pe tabelul creanțelor. Stupid și tot fără explicație, anul acesta, datoria a crescut la 43% ca urmare a aplicării unei noi penalități tot de către AFM, în sumă de 71.862.921 lei, urmare a neachiziționării de certificate CO2, până în luna aprilie 2022, pentru emisiile de carbon din anul 2021: ”…ca atare, apreciem că, fiind incidente dispozițiile prevăzute de Legea 85/2014, membrii organelor de conducere din cadrul societății au contribuit la starea de insolvență a acesteia, prin conducerea deficitară a activității debitoarei”. Și vă mai spunem că, la data de 31 martie 2021, gradul de îndatorare al municipiului Timișoara era de 1,91% dintr-un maxim admis de 30%. Așa că Primăria Timișoara ar fi putut găsi, oricând, soluții pentru Colterm SA. Nu de alta dar, indiferent de condiții, administrația lui Dominic Fritz era și este obligată să asigure veniturile necesare acoperirii secțiunii de funcționare a Colterm SA. Restul sunt povești!

Totuși, realitatea tristă e că, azi, datoria Colterm SA către Administrația Fondului de Mediu se ridică la suma totală de 178.725.554 lei. Adică, peste 36 milioane de euro! Cum auditorii publici consideră că amenzile AFM constituie un prejudiciu la bugetul local, tocmai datorită pasivității și neimplicării autorității publice tutelare, Camera de Conturi a luat decizia sesizării organelor de urmărire penală! Așadar, în viitorul sezon rece, zecile de mii de abonați ai Colterm SA au aceleași soluții termice, ca și cele de anul trecut. Fie se îmbracă mai bine fie se încălzesc cu postările triumfaliste de pe Facebook ale administrației USR! Cu mențiunea că, de data aceasta, cu siguranță, temperaturile din apartamente, școli, azile de bătrâni și spitale vor fi ceva mai ridicate, căci clienții Colterm SA, au inclus, în prețul gigacaloriei, și un film de acțiune: viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, se bate, unu la unu, cu mafia intermediarilor de cărbune din Motru – Gorj, în beneficiul unei societăți… în insolvență!

Evident, același cărbune despre care vicele Ruben Lațcău spunea, la sfârșitul lui ianuarie 2022, că nu există în cantități suficiente, așa că-l va cumpăra din afara României. Asta după ce, înainte, se jurase că nu va mai folosi gram de cărbune la CET Sud, în ideea de a reduce emisiile poluante și, astfel, și cantitatea de certificate verzi. Acelea pe care Primăria Timișoara a uitat sa le cumpere doi ani la rând, de a băgat Colterm-ul în insolvență! Deci, ca să fie clar pentru toți abonații societății de termoficare: filmul e unul de acțiune, nu e o comedie…

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare