AcasăStiriSocialAtenţie timişoreni! Începe distribuirea şi depunerea formularelor pentru ajutorul de încălzire în...

Atenţie timişoreni! Începe distribuirea şi depunerea formularelor pentru ajutorul de încălzire în sistem centralizat

Cererile depuse în această perioadă, alături de care se vor depune şi actele doveditoare, conform OUG nr.70/31.08.2011, vor fi luate în calcul la stabilirea ajutorului pentru ajutorul acordat începând cu luna noiembrie 2013.

Pentru sezonul rece 2013-2014 pot beneficia de ajutor de încălzire, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei.

Actele necesare sunt următorele:
• cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip;
• copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi).
• adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari care să cuprindă datele personale (nume, prenume, CNP) ale tuturor membrilor familiei pentru care se solicită ajutorul de încălzire şi care sunt înscrişi în cartea de imobil şi luaţi în calcul la plata cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei pentru luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul);
• act doveditor în situaţia în care persoana singură/familia a beneficiat de ajutor de încălzire în sezonul rece 2012–2013;
• acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul:
– proprietar (copie după contractul de vânzare–cumpărare, extras de carte funciară).
– chiriaş (contract de închiriere).
– împuternicit (împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere).
• adeverinţa de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi peste 18 ani;
• acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
– adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă).
– cupoane pensii.
– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani.
– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent.
– cupoane alocaţii de stat pentru copii, respectiv alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare.
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale.
– declaraţie privind alte venituri realizate;
– persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.

Pentru sezonul rece 2012-2013, în urma anchetelor sociale, efectuate de angajaţii Primăriei Timişoara, au fost aplicate amenzi contravenţionale cuprinse între 200 lei şi 1.000 lei persoanelor care nu au declarat corect bunurile deţinute, veniturile realizate sau numărul membrilor de familie, iar ajutorul de încălzire acordat necuvenit a fost recuperat.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire este prezentată în anexa 1 (jos – click pentru a descărca).

Punctele în care S.C. COLTERM SA distribuie formulare de cereri şi declaraţii pe proprie răspundere şi în care se pot depune aceste cereri însoţite de actele doveditoare se regăsesc în anexa 2 (jos – click pentru a descărca).

Programul de distribuire a formularelor este:
– luni, marţi, miercuri şi vineri: 10:00 – 14:00;
– joi: 12:00 – 17:00, iar informaţii suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0256.43.45.30 şi 0256.25.87.22.

[su_document url=”https://www.voceatimisului.ro/wp-content/uploads/2013/11/lista.doc”]

[su_document url=”https://www.voceatimisului.ro/wp-content/uploads/2013/11/anexa-ajutor-incalzire1.doc”]

VOCEA TIMISULUI va susține permanent adevărul mai presus de putere, viitorul mai presus de trecut, cinstea mai presus de confortul financiar, știrea mai presus de editorial și capacitatea de decizie mai presus de diplomația compromisului. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii!

Articole asemănătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Articole recente

Comentarii recente