canalizare

Locuitorii de pe străzile Răscoala din 1907, Romaniţei, Contemporanul, Dimitrie Stan, Ion Românu şi Splaiul Sofocle beneficiază de reţele noi de canalizare. Pe aceste străzi s-au executat lucrări de extindere a reţelei de canalizare, pe o lungime totală de circa 2,4 kilometri.

Pentru racordarea la noile reţele, proprietarii de imobile trebuie să se prezinte la Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare. Programul de lucru al Serviciului este de luni până vineri între orele 8:00-15:00, iar adresa este str. Treboniu Laurean nr. 7A (în zona Pieţei Alexandru Mocioni).

Pentru obţinerea avizului sunt necesare următoarele documente: cerere tipizată (se găseşte în variantă tipărită la sediul Serviciului Tehnic sau poate fi descărcată de pe site-ul societății, extrasul CF individual şi colectiv al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic sau contractul de vânzare-cumpărare al acestuia şi copie după actul de identitate. Pentru eliberarea avizului tehnic de racordare pentru imobilele situate pe străzile cuprinse în proiectul cu finanţare europeană, Aquatim NU PERCEPE TAXĂ. Ulterior obţinerii avizului, se va întocmi imediat contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” este cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea totală a proiectului este de 509.635.639 lei (118.871.000 Euro) din care: 73,93% sunt fonduri nerambursabile, din Fonduri Europene, 13,04% este asigurat de Aquatim SA, 11,30% de la bugetul de stat şi 1,73% de la autorităţile locale (Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara).

În judeţul Timiş sunt vizate în principal următoarele investiţii: şapte staţii noi de epurare a apelor uzate, trei staţii noi de tratare a apei potabile, extinderea şi reabilitarea sistemelor de canalizare (aproximativ 200 km) şi a reţelelor de alimentare cu apă (aproximativ 100 km). Localităţile incluse în proiect: Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român şi Utvin. În urma investiţiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţile incluse în proiect va creşte considerabil, iar calitatea serviciilor prestate se va conforma cerinţelor UE.

foto:selina.ro