Cele mai citite articole în ultima săptămână

Din aceeași categorie

Ca-n filme! Primăria Giroc a plătit din buzunarul comunității pentru dezvoltarea imobiliară și confortul edilului Ionel Toma

Vocea Timișului va susține permanent adevărul!
Și nu e nimic rău în asta! Până la urmă, e suficient să te uiți la ”gașca nebună” din jurul primarului de Giroc, pesedistul Ionel Toma, ca să pricepi că, fiecare membru al grupului de lucru, pe creanga lui, a dezvoltat câte un mic obicei, în funcție de expertiza și priceperea personală. Puiu Minda Pascu, cureaua de transmisie și interfața autorității publice de la marginea Timișoarei cu ”privații”, a dezvoltat cartiere întregi pe raza comunei– unde a vrut și cum a vrut. Profit să fie!

Și Minda nu e singurul ”descurcăreț”, ca să fim corecți, până la capăt! La fel au făcut și alți angajați ai Primăriei Giroc care, de teama unor incompatibilități sau a unui conflict de interese, căci vorbim despre funcționari din cadrul compartimentului ”dezvoltare locală și investiții”, și-au băgat soții la înaintare – Marin Bîlc, fost procuror, actualmente avocat și, pe lângă multe altele, jucător important pe piața imobiliară din comuna Giroc.

Și, dacă tot vorbim despre avocați, să ne aducem aminte, cu plăcere, și de contractele anuale pentru ”servicii juridice”, în valoare de circa 2 milioane RON, acordate de Primăria Giroc, cu maximă generozitate, lui Sorinel Gheorghe Golban, nimeni altul decât fiul consilierului local pesedist cu același nume, om de încredere al primarului Ionel Toma.

Oricum, de departe, cel mai bine stă în șlapi arhitectul-șef al comunei Giroc, Florin Octavian Roman, un iubitor de cai putere și cu un palmares automobilistic de invidiat.

Stă bine, în primul rând pentru că, de zece ani de zile, acesta semnează actele publice cu titulatura de ”arhitect-șef”, deși, tot de atâta timp, postul din Primăria Giroc este…vacant. Da, ați citit bine pentru că relația contractuală dintre Primăria Giroc și arhitectul-șef Florin Roman are la bază, de mai bine de un deceniu, un… ”contract de colaborare”. Un document civil, nu un examen de stat, așa cum cere legea!

Că doar nu degeaba au cerut autoritățile statului, la începutul acestui an, la modul imperativ, ”ocuparea imediată, prin concurs public, a postului vacant de arhitect-șef al comunei Giroc”. Și, mai mult ca sigur, Roman se va înscrie în competiție pentru că, așa cum rezultă din arhiva Ordinului Arhitecților din România, acesta a solicitat și primit o adeverință ”de compatibilitate”, în vederea participării la examenul pentru ocuparea postului public. Dar despre ”arhitectul-șef” al comunei Giroc, firmele de arhitectură pe care le ghidonează și prin care trec marea majoritate a rechinilor imobiliari, care dezvoltă proiecte în localitatea de la marginea Timișoarei, înainte de eliberarea autorizațiilor de construire, în episoadele următoare.

Și, cu voia dumneavoastră, dar nu în cele din urmă, Ionel Toma, primarul comunei Giroc de mai bine de 24 de ani. Omul care are pâinea și cuțitul în mână și care taie și spânzură, cum vor mușchii lui! În plus, dezvoltă, la fel ca și grupul din jurul său, tot pe persoană fizică, orice îi poate asigura un plus de confort și bătrâneți liniștite. Și cea mai bună dovadă, în acest sens, e un PUZ – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, extravilan Giroc pe parcelele cu numărul de cadastru 408851, pe care și l-a creionat după chipul și asemănarea sa, astfel încât să fie, cât mai mult, pe plus.

Drumul spre victorie

Cu siguranță, nu o să-i convină primarului de Giroc, Ionel Toma, titulatura de ”rechin imobiliar”, dar e complicat să-l vezi pe edil dintr-un alt unghi sau într-o altă logică, atâta timp cât la mijloc e vorba despre banii comunității, investiți într-o afacere care aduce doar beneficii private. Nu de alta, dar drumul public, construit pe o ”zonă verde”, despre care v-am vorbit în episodul trecut, edificat pe CF 412425, în suprafață de 1.565 mp, având ca destinație „Teren intravilan pentru drum – Bulevardul Aviației – cu numerele poștale cuprinse între 1/1 – 1/8”, are un singur beneficiar: PUZ-ul primarului Ionel Toma.

Și cea mai bună dovadă în acest sens, că drumul public a fost realizat ILEGAL, este concluzia Camerei de Conturi Timiș, care subliniază, negru pe alb, că edificarea construcției s-a făcut ”prin eludarea prevederilor Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 10/1995 și a favorizat aplicarea subiectivă a prevederilor H.G. nr. 907/2016, acțiune care a condus la realizarea unui obiectiv nou de investiții, fără aprobarea Consiliului Local Giroc, fără documentație tehnică și fără verificarea tehnică corespunzătoare, favorizând astfel executarea de lucrări de construcții neconforme precum și un potențial risc de fraudă ridicat”. La care se adaugă și o daună în detrimentul comunității de 124.872 RON.

În vederea clarificării împrejurărilor și cauzelor, care au condus la nerespectarea prevederilor legale, primarul comunei Giroc, pesedistul Ionel Toma, a încercat o explicație, in extremis. Și anume că drumul a fost construit datorită ”populării zonei Unității Militare și creșterii numărului de copii, lucru care a impus necesitatea creări unei zone verzi cu loc de joacă, ceea ce a dus, în primul rând, la salubrizarea zonei, generând o urbanizare care să asigure și o zonă de joacă cu parcaje pentru cei care vin cu mașina proprie, la locul de joacă”. Când, de fapt, asfaltul duce, așa cum o arată și titulatura urbanizării, ”Teren intravilan pentru drum – Bulevardul Aviației – cu numerele poștale cuprinse între 1/1 – 1/8”, fix la un număr de 8 parcele care fac parte din PUZ-ul dezvoltat de primarul Ionel Toma, cu ani în urmă. Pe persoană fizică autorizată!

Dincolo de poveștile nemuritoare, debitate de edilul comunei Giroc, drumul de pe bv. Aviației, construit fără avizul consilierilor, cu banii comunității și cu o halcă ruptă din ”zona verde”, a fost ”urbanizat” de la zero, cu totul în alt scop, decât cel declarat: să creeze acces la parcelele din PUZ-ul lui Ionel Toma, astfel încât, la vânzare, având acces de pe asfalt, prețul parcelar să fie unul mai mare. Cum vorbim despre ”un ajutor de stat”, nu degeaba auditorii Camerei de Conturi Timiș au cerut recuperarea prejudiciului de la persoanele responsabile și aducerea ”terenului verde” la starea inițială. Că doar nu e normal ca girocenii să investească, banii din taxele locale, în beneficiul privat al unor rechini imobiliari!

Remember funciar

Cum s-a ajuns la acest drum ilegal și la 8 parcele ”în aer”, explică Camera de Conturi Timiș ai cărei angajați au disecat povestea PUZ-ului, care aparține primarului Ionel Toma, mai ceva ca niște chirurgi vasculari. Așa s-a aflat că ”octetul” din bv. Aviației din Giroc, rămas fără acces, a fost a fost alipit și apoi dezlipit, ilegal, printr-o serie de manevre, dintr-un PUZ mai mare, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 2/31.01.2012 a Consiliul Local Giroc. Astfel, PUZ-ul, sub titulatura de „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice” extravilan Giroc pe parcelele cu nr. cad. 408851și 408833, în suprafață totală de 86.784 mp, a avut, inițial, un număr de 9 parcele cu suprafețe diverse.

În vederea aprobării acestei documentații, a fost emis de către Consiliul Județean Timiș, avizul nr. 10/30.01.2012 prin care a fost aprobată documentația Planului Urbanistic Zonal de pe raza comunei Giroc. După o serie de acte în cascadă – unificare, pășune intravilan, arabil, dezmembrare – la final, prin încheierea OCPI nr. 141366/20.09.2012, cele 9 parcele și-au dublat numărul pentru că, pe parcurs, la PUZ-ul inițial, aprobat prin HCL, s-a mai lipit o suprafață de teren iar, după dezmembrare, numărul acestor parcele a ajuns la 19. Conform unui aviz de oportunitate favorabil, emis de către Primăria Giroc, condiția pentru dezvoltare urbanistică a fost extrem de clară: ”Se va asigura accesul la rețeaua stradală majoră” .

Astfel, cele 9 parcele din PUZ-ul inițial, aprobate prin Hotărârea nr. 2/31.01.2012 a Consiliului Local al Comunei Giroc (identificate prin nr. cad. 409770, 409769, 409768, 409767, 409761, 409764,409762, 409763, 409766) au avut asigurate, din start, accesul la rețeaua stradală majoră. În schimb, în momentul efectuării alipirii celeilalte suprafețe de teren, lucru care a majorat numărul de parcele, un număr de 8 suprafețe au rămas ”în aer”, fără acces la infrastructura stradală Sunt exact cele 8 parcele de pe bv. Aviației din Giroc la care duce drumul, construit de primarul Ionel Toma, ilegal și fără nicio aprobare, dar pe banii comunității!

Așa că, pentru toate acestea, la final, Curtea de Conturi Timiș a impus Primăriei Giroc ”stoparea eliberării certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire care nu respectă reglementările PUZ-urilor aprobate prin HCL-uri și avizate spre neschimbare de Consiliul Județean Timiș”. Clar ca lumina zilei!

Totul pe dos

Și verificările au mers chiar mai departe, căci Camera de Conturi Timiș a disecat și problema ”drumului privat” care duce la cele 8 parcele ale PUZ-ului și care-l are ca beneficiar final pe primarul Girocului, Ionel Toma. Astfel încât, după verificări, auditorii au concluzionat că dezmembrarea terenului din domeniul public al UATC Giroc, având destinația de „zonă verde”, a fost realizată fără respectarea PUZ-ului aprobat și a legislației. Din intersectarea bazelor de date, privind emiterea Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de construire, emise la nivelul UATC Giroc, s-a constat că terenul în suprafață de 137.034 mp, a fost transmis, în domeniul public al Primăriei Giroc, de Ministerul Apărării Naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065 din 10 septembrie 2008. Nu oricum, ci cu destinația și obligativitatea ”desfășurării unor activități de învățământ și social-culturale”.

Imediat după transfer, unitatea administrative teritorială de la marginea Timișoarei a procedat la înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului, primit în domeniul public de la MAN, potrivit extrasului de carte funciară nr. 401280, ”fără să menționeze că suprafața face parte din domeniul public al unității administrativ – teritoriale”. Astfel, prin Hotărârea nr. 166/30.11.2010 a Consiliului Local al Comunei Giroc „privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Eurocentru Giroc”, înscris în CF 401280 Giroc, în suprafață de 137.034 mp”, primăria a aprobat și suprafața aferentă zonelor verzi: 9.558 mp, adică un procent de 6,87% din totalul terenului cedat de Ministerul Apărării Naționale. Ulterior, PUZ-ul a fost avizat de CJ Timiș, prin avizul nr. 151/25.11.2010, în care la penultimul paragraf este specificat, negru pe alb că: „Planșele, reglementări urbanistice, profile stradale – PI. Nr. U 02, vizate spre neschimbare, fac parte integrantă din prezentul aviz”.

În ciuda avizului favorabil al CJT, care a venit la pachet și cu unele interdicții, prin Hotărârea nr. 48/08.04.2015 a Consiliului Local al Comunei Giroc s-a aprobat dezmembrarea ”zonei verzi”, în ciuda ”vizei spre neschimbare” a proiectului. Astfel, pe una dintre parcele, în suprafață de 1565 mp, care chiar și pe CF avea mențiunea de ”interdicție construcții”, a apărut drumul, construit din bani publici, care duce la PUZ-ul edilului pesedist Ionel Toma.

Așa că nu e de mirare că auditorii Camerei de Conturi Timiș au recomandat Primăriei Giroc, tocmai datorită ilegalităților constatate, ”luarea tuturor măsurilor de revenire la starea inițială a terenului, identificat prin CF 405580 Giroc, nr. cad. 405580, în suprafață de 6.610 mp – „zona verde”, cum a fost aprobat prin Planului Urbanistic Zonal „Eurocentru Giroc” conform Hotărârii nr. 166/30.11.2010 a Consiliului Local al Comunei Giroc”. Plus, întocmirea registrului local al spațiilor verzi din intravilanul UATC Giroc și ținerea lui la zi, ca să nu-i mai treacă cuiva prin cap să traverseze cu drumuri publice, zonele verzi, doar ca să curgă beneficiul în privat…

- Advertisement -
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Tiberiu Kiss-Radu Constantin
Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține! Click aici-citeste condiţiile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro

4 COMENTARII

  1. Cine ti-a dat info astea sper ca ti-a dat si un echipaj, macar pe o perioada. Astia nu se joaca. Oricum, bravo pentru asta. Huo pentru restul. Stii tu pt ce…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore