Lista rușinii! Complicitățile de la nivelul administrației locale și interesele cooperatisto-imobiliare arăbești au pus pe butuci SC Giroceana SRL

- Advertisement -
De data aceasta, o luăm exact invers, ca să punem cireașa pe tort, așa cum se cuvine! Asta, doar pentru că prima concluzie halucinantă, care se desprinde din raportul de control al auditorilor publici, efectuat la SC Giroceana SRL, arată că aproximativ TREI SFERTURI dintre lucrările de extindere a rețelelor de apă și canal, realizate de dezvoltatorii imobiliari, în regie proprie, nu au la bază nicio autorizație de construcție. Și vinovat de tot acest exces de occidentalism deșănțat, așa cum rezultă din documente, este edilul PSD Ionel Toma, demnitar care a refuzat înființarea unui compartiment de (supra)control, în ce privește activitatea societății locale de apă și canal, condusă de ginerele său, încă din prima zi de la înființare.

Și nu numai că Primăria Giroc nu a pus pe picioare, în structura sa organizatorică, un compartiment Tehnic sau unul de Patrimoniu, care să-i gestioneze relația cu SC Giroceana SRL și să vegheze la cei peste 10 milioane de euro investiți, de-a lungul vremii, în activitatea de zi cu zi a societății comerciale! Ba din contră, administrația locală nu și-a manifestat niciodată, nici cea mai mica intenție de a avea frâiele asupra cheltuielilor externalizate ale societății de apă și canal. Așa că e absolut de înțeles de ce, în toată această speță, Camera de Conturi Timiș folosește, în primul rând, termenul de PASIVITATE! Ca mai apoi, auditorii publici să vorbească despre fenomene ilicite de utilizare a serviciilor publice, ca urmare a unor racordări clandestine la rețeaua de utilități, la fel, în aceeași notă… familială.

Practic, toate neajunsurile și nefăcutele au fost pe fondul unor regulamente interne, extrem de lacunare și nearmonizate cu actele normative. Ceea ce a avut drept consecință, evident, acumularea debitelor restante ale SC Giroceana SRL către Aquatim SA, în sumă totală de 13.721.443 lei. Cuantum din care, pe aceleași motive de pasivitate, suma  de 3.364.677.54 lei o reprezintă soldul clienților cooperativei imobiliare, neîncasați la data de 30 iunie 2022! Așadar, la finele controlului, recomandările auditorilor publici externi, cu privire la măsurile concrete care se impun a fi luate de către Primăria Giroc, în situația societății manageriate de ginerele edilului PSD Ionel Toma, au fost unele extrem de simple și de bun-simț.

În primul rând, sub sancțiune penală, UAT Giroc a fost obligată, în regim de urgență, să identifice toate situațiile în care persoane fizice și juridice de pe raza comunei sunt/au fost branșat(e) ilegal la rețeaua publică, fără contract de apă și canal, încheiat cu operatorul local. În plus, administrația locală a fost îndrumată să verifice toate racordurile, să încheie documente de furnizare de utilități pentru toți cei aflați în baza de date de la Taxe și Impozite, să factureze și să încaseze apa consumată și, după caz, să-i debranșeze pe toți consumatorii ilegali. Mai mult, să demareze procedurile pentru recuperarea creanțelor de la clienții neîncasați, debit care se ridică la peste 650.000 euro. În altă ordine de idei, Camera de Conturi Timiș a decis ca toți consumatorii, care au fost identificați fără contracte, să fie facturați paușal, așa cum prevăd actele normative. În caz de refuz, se fie sesizate organele de urmărire penală. Simplu!

Apă pe gratis

Una peste alta, așa cum rezultă din documente, cumulat la nivelul întregii comune, SC Giroceana SRL a înregistrat, în anul 2020, o cantitate nefacturată de 537.322 m 3 apă, respectiv în anul 2021, una de 493.712 m 3 apă. Practic, peste 1 milion de metri cubi… neîncasați! Și, din analiza datelor, s-a mai observat un lucru. Mai exact faptul că procentul plăților efectuate de societatea locală către Aquatim SA, din totalul încasărilor realizate din furnizarea apei potabile și prestarea serviciilor de canalizare, a fost între 52 % și 67 %. Ca urmare, diferența de cash-flow, între 48 % – 33 %, a fost utilizată de către SC Giroceana SRL, în special, pentru a plăti prestatorii de casă, în principal SC Cruzeiros SRL (execuție extinderi rețele de apă) și SC Mecatron SRL (proiectare). La care se mai adaugă, mici sume pentru achiziția de materiale tehnice, de carburant sau plata unor reparații la autovehiculele instituției.

Mai mult, în scopul identificării persoanelor fizice și juridice, care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare, prestate de SC Giroceana SRL, fără a avea la bază un contract încheiat cu operatorul local și fără a plăti contravaloarea acestor servicii, a fost nevoie ca, în perioada 30 mai – 9 iunie 2022, auditorii Camerei de Conturi Timiș să iasă pe teren, ca să lămurească misterul… pierderilor din rețea! Și, în locul angajaților societății de apă și canal, să verifice, într-un mod absolut aleatoriu, existența branșamentelor, hidranților, căminelor, contoarelor și indexurilor de apă. Ulterior, datele culese din teren, după cele zece zile de investigații, au fost suprapuse cu evidențele existente la nivelul operatorului local de apă-canal și, respective, cu datele din sistemul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Comunei Giroc.

Și, primul caz care a sărit în ochii auditorilor publici, dar neobservat de angajații SC Giroceana SRL, a fost cazul celor 21 de blocuri din zona străzilor Macilor și Viorelelor, aflate în diverse stadii (locuite, edificate sau în construcție), unde ”nu au fost identificate cămine cu branșamente la rețeaua de apă gestionată de operatorul local și, de asemenea, nu au fost observate nici foraje de apă realizate în sol, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire modalitatea de obținere a apei necesare pentru edificarea sau ridicarea construcțiilor”. Mai mult, un caz aparte, se arată în actul de control, îl reprezintă situația identificată pe teren, în zona reprezentată de străzile Macilor– Narciselor, locație în care se găsesc mai multe blocuri, ajunse în etapa finală de construcție, unde s-a observat faptul că, în interiorul unor imobile colective, este legat un furtun, direct la coloana de apă, care este necontorizată, și care merge la celelalte scări, ceea ce indică faptul că se utilizează apa necontorizată”.

Cert e că povestea continuă, la modul flagrant, și pe Strada Macilor nr. 47, acolo unde auditorii Camerei de Conturi Timiș au identificat 2 ceasuri de apă, care afișau un consum de 99.989 m 3 și, respectiv, 99.981 m 3, în condițiile în care nu există un contract încheiat cu SC Giroceana SRL. La care se adaugă și blocul turn de pe strada Dacilor nr. 4, sc. A și B, unde a fost observată și o piscină cu cascadă funcțională, cu un consum de apă derizoriu, ”în condițiile în care unele apartamente erau locuite iar umplerea unui asemenea bazin necesită o cantitate importantă de apă, ceea ce ridică unele semne mari de întrebare vizavi de consumul de apă”. La final, important de menționat că este faptul că tot perimetrul de pe Bv Sudului din Giroc, mai ales străzile Macilor, Narciselor și Viorelelor au legătură cu construcții executate de cooperatiștii imobiliari, coordonați de Puiu Minda și Mueen Al Shawish și sunt dezvoltatori, în marea parte, de origine arabă.  

Imperiul leilor

Adevărul e că cele mai interesante observații ale auditorilor Camerei de Conturi Timiș, așa cum rezultă din documente, sunt cele legate de hidranții de pe raza comunei Giroc. În primul rând despre cei din zona Dacilor, Romanilor și Macilor care nu sunt sigilați și nici contorizați, dar prezintă urme ridicate de uzură, ceea ce denotă… o utilizare neconformă. Cu alte cuvinte, furt! Mai mult, pe strada Trandafirilor nr. 200, locație în care se găsește Complexul Flonta, în momentul controlului de pe teren, echipa de control a identificat un furtun legat la hidrant, care alimenta piscina, ”ceasul identificat în căminul de la piscină, necontorizând hidrantul în cauză”. Și, colac peste pupăză, în ceea ce privește ceilalți hidranți de interior, localizați în proximitatea piscinei, respectiv, a cortului de evenimente, ”s-a observat faptul că pe sticla ceasurilor de apă, existente în căminele de branșament, era noroi întărit și că erau acoperite de pânze de păianjen, vegetație, scânduri și polistiren”.

Ceea ce, evident, a dus la ipoteza de lucru că acele cămine de apă nu au fost accesate, încă din antichitate, de către SC Giroceana SRL, recte că acele consumuri de apă, de la locația de fițe de la marginea comunei, nu au fost citite și încasate. Și așa a și fost căci, la o verificare a fișei analitice din perioada 2018 – mai 2022, s-a constatat faptul că în toată această perioadă, operatorul local de apă și canal a procedat doar la citirea unui singur contor, cel aflat la exteriorul intrării în locație. De aici și concluzia celor de la Camera de Conturi Timiș că SC Giroceana SRL ”nu a procedat la facturarea și încasarea consumului de apă, realizate prin intermediul celor două contoare interioare, respectiv la contorizarea hidrantului, situat în proximitatea parcării de lângă piscină”. Practic, după cum rezultă din documente, o cantitate de 27.146 m3 de apă, consumată de Complexul Flonta, dar nerevendicată și neîncasată de societatea locală, în valoare de 131.658 lei.

Oricum, de departe, cea mai interesantă situație, descoperită de auditorii externi se găsește pe strada Cooperatorilor nr. 1D (localitatea Chișoda), locație în care funcționează Complexul Lake House (restaurant și baltă de pescuit), deținut de SC Chișozeana SRL. Speță elocventă doar pentru că, așa cum a constatat și Curtea de Conturi Timiș, în proximitatea bălții de pescuit, se află un hidrant suprateran, sigilat de către SC Giroceana S.R.L, la data de 15 decembrie 2020, chipurile, SINGURUL de acest fel de pe raza comunei! Și a fost ”sudat” de către operatorul local de apă și canal, chipurile, ca urmare a unei ”autosesizări că ar exista o utilizare nelegală a hidrantului, posibil pentru a ridica nivelul apei din baltă”. Când, de fapt, așa cum știe toată suflarea localității, cooperativa imobiliară de pe raza comunei Giroc a vrut să pună mâna pe locație, cu concursul administrației locale. Așa că l-a tracasat pe investitor din toate pozițiile că nu degeaba, azi, există o serie de procese pe rolul instanțelor de judecată, în ceea privește concesiunea bălții și restaurantului de la Chișoda!

Și, concluzia finală, în ceea ce privește suma de 2,5 milioane de euro, care ”s-a scurs” în pământul de pe raza comunei Giroc, dar care trebuie achitată de comunitate către Aquatim SA, este una simplă: la nivelul Giroceana SRL figurează un număr total de 9.893 de contracte de furnizare pentru apă și canalizare, iar la nivelul Biroului Impozite și Taxe Locale figurează un număr total de 19.725 de impuneri cu impozit pe clădiri. E clar, acum, ce e cu diferența???

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare