Planeta PSD! Primăria Giroc are de recuperat 1 milion de metri cubi de apă nefacturați, în condițiile în care 45% dintre proprietățile locative, deși intabulate, figurează fără contracte de utilități publice

- Advertisement -
Pe scurt, rămâne cum a stabilit Aquatim: începând cu dimineața zilei de 16 august, toți locuitorii comunei Giroc vor avea în robinete… doar aer! Nu de alta dar actualul ordonator de credite al unității administrativ teritoriale, primarul Ionel Toma, nu are specimen de semnătură bancară. Și, din motive medicale, nici nu se poate deplasa, ca să dea o probă scrisă! Așa că înțelegerea de acum două zile cu operatorul regional de apă și canal, parafată în Consiliului Local, cade pentru că plățile restante nu se pot face, în lipsa unei iscălituri autorizate!

Asta ca să știe și prefectul de Timiș, social-democratul Mihai Ritivoiu care, mai degrabă, e preocupat de soarta și componența formației ”Phoenix”, decât de viața unei întregi comunități, reprezentate de un primar-fantomă de la PSD și pe care nimeni nu l-a mai văzut de peste 7 luni de zile! Decât pe hârtie, cu numele!

Și ghinionul Girocului nu e că, în lipsa lui Ionel Toma, nu s-ar putea găsi altcineva din administrația locală care să-și asume, din nou, așa cum a făcut-o în ultimele 200 de zile, postura de ordonator de credite pentru administrația de la marginea Timișoarei. Deloc! Acum, problema e că nimeni din administrație nu mai vrea să dispună de banii localității, indiferent de consecințele sociale și repercusiunile economico-financiare asupra comunei. Și pe bună dreptate!

Că nu poți să execuți, la infinit, dispozițiile unui primar invizibil și de negăsit de luni de zile. Și nici să te încrezi în vorbele unui sol de pace care, zilnic, de când întâiul urbei a dispărut în ceață, descinde în Primăria Giroc cu comenzi de aducere la îndeplinire și cu tot felul de mesaje, în numele demnitarului pierdut în neant. Bezna minții!

Oricum, chiar dacă sună cinic, e bine că lucrurile merg în această direcție. Măcar așa toți girocenii și chișozenii au ocazia să afle, cu adevărat, de ce riscă să rămână fără apă, a doua zi după Sfânta Maria. Mai exact, să știe de unde provine gaura neagră de circa 3 milioane de euro a ”Giroceana”, condusă de Dacian Marinescu, ginerele primarului-fantomă Ionel Toma.

Și, răspunsurile se regăsesc în ultimul act de control al Camerei de Conturi Timiș, încheiat în urmă cu câteva zile, o analiză absolut devastatoare la adresa Primăriei Giroc care arată și demonstrează un singur lucru: administrația comunală e de pe o altă planetă și dintr-o altă galaxie! În plus, lucrează în defavoarea oamenilor, e coruptă și plină de probleme penale!

Așadar, pe lângă multe alte nenorociri, auditorii statului au constat că în perioada 2017 – 2022, gestiunea serviciului public local de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Giroc ”s-a realizat cu deficiențe grave de natură a genera incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Giroceana SRL de a-și continua activitatea”.

Asta, în condițiile în care atributele legale de organizare, conducere, coordonare și control ale serviciului, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale, nu au fost exercitate sau au fost exercitate într-un mod defectuos. Altfel spus, primarul localității, Ionel Toma, i-a dat mână liberă ginerelui său, Dacian Marienescu, să facă management la ”Giroceana”, așa cum a considerat. Mai mult, l-a acoperit și i-a ținut spatele!

Așa că, astăzi, societatea Primăriei Giroc are datorii de circa 14 milioane de lei către Aquatim, reprezentând debite și penalități. Și, pe lângă asta, cumulat la nivelul întregii comune, pe perioada 2020-2021, ”Giroceana” mai are și un debit de apă nefacturat, într-o cantitate halucinantă, recte peste un milion de metri cubi! Da, cifra este cât se poate de corectă: anul 2020 – 537.322 m3 apă și 2021 – de 493.712 m3 apă. În plus, din analiza celor de la Camera de Conturi Timiș a rezultat faptul că, în anii 2020 și 2021, ponderea cea mai mare a pierderii de apă se localizează la nivelul localității Chișoda, 72 % în anul 2020 și 97 % în anul 2021.

Efecte devastatoare

Principala cauză, care a generat apariția dezastrului economic, cu privire la continuitatea asigurării de către Giroceana SRL și implicit de către UATC Giroc a serviciului public de alimentare cu apă, arată cei de la Camera de Conturi Timiș, rezidă din nerespectarea de către operatorul local, respectiv unitatea administrativ teritorială, a prevederilor legale. Mai exact, la nivelul comunei Giroc au fost acceptate, în beneficiul cooperativei imobiliare, extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în regie proprie, fără a avea la bază un aviz definitiv din partea Giroceana SRL, care să cuprindă soluții tehnice și detalii de execuție.

Respectiv, fără a beneficia de o autorizație de construire eliberată de către Primăria Comunei Giroc, cu mici excepții. Astfel, în goana după avere și profit, sub ochii administrației locale conduse de pesedistul Ionel Toma, așa cum arată și auditorii publici, diferite persoane fizice și juridice, în special dezvoltatori imobiliari, s-au racordat la rețeaua publică locală de distribuție a apei potabile și de canalizare, fără a avea la bază un contract de furnizare a serviciului.

Toată această nebunie a funcționat din plin, deși legea interzice accesul altor persoane fizice/juridice neautorizate la rețeaua de apă și de canal, inclusiv la realizarea de branșamente și montarea de apometre. Și, mai mult decât orice, punerea în funcțiune a instalațiilor se face de către operator, după încheierea contractului de furnizare a utilităților. Nu de alta, dar legea spune clar că branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

Clar ca bună ziua! În altă ordine de idei, tot Camera de Conturi Timiș a constatat faptul că regulamentul de preluare în domeniul public al Comunei Giroc, a rețelelor de apă și de canalizare, efectuate în regie proprie de către persoane fizice/juridice, propus de aparatul executiv și aprobat de către Consiliul Local al Comunei Giroc, este unul extrem de lacunar. Și, tot acest haos și toată paguba în detrimentul comunității, se arată în raportul de audit, are o singură cauză: investitorii/dezvoltatorii imobiliari! Practic, cooperativa penală de la marginea Timișoarei!

Și, la o simplă analiză, efectuată de către Camera de Conturi Timiș, s-a constat că aproximativ că trei sferturi din autorizațiile de construire, eliberate de Primăria Giroc în perioada 2019 – 2021, ar fi presupus și autorizarea lucrărilor de extindere rețele de apă-canal, ceea ce nu s-a întâmplat! Mai mult, cu ocazia verificărilor pe teren, care au avut loc în data de 26.05.2021, auditorii au identificat o serie de cazuri în care ”rețelele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale comunei Giroc sunt utilizate nelegal de către diferite persoane fizice și juridice, fără a avea la bază un contract și, în consecință, fără a se plăti pentru utilizarea serviciului”.

Totodată, ca tabloul să fie complet, au fost identificate și o serie întreagă de cazuri în care branșamentul la rețeaua locală de alimentare cu apă nu este nici măcar contorizat sau este făcut ilegal. Altfel spus, furturi de apă, în grup organizat!

Oricum, de departe, bomba abia acum vine! Și toată manevra nu face decât să demonstreze, încă o dată, tăcerea complice a administrației locale față de interesele economico-finaciare ale cooperativei imobiliare de pe raza comunei Giroc. Pe scurt, până la mijlocul lunii mai 2022, Giroceana SRL a avut încheiate un număr de 9.893 de contracte pe segmentul de apă și canal.

Problema e că, la nivelul Primăriei Giroc, figurează un număr total de 19.725 poziții-rol, reprezentând impuneri cu impozit pe clădiri. Lucru care ar fi însemnat, în mod logic și legal, tot atâtea contracte de apă și canal! Și, ca să nu existe dubii, în mod aleatoriu, auditorii au ales, din baza de date a Biroului de Taxe și Impozite, un eșantion de 1.845 poziții-rol, calup care a fost comparat și suprapus cu cifrele Giroceana SRL.

Și, din compararea efectuată, a rezultat faptul că pentru un număr total de 832 poziții–rol nu există la nivelul operatorului local contracte de furnizare-prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 45 % din eșantionul verificat!!!

Vinovatul fără vină

Un rol important în producerea deficiențelor dezastruoase pentru solvabilitatea și economia comunei, arată auditorii Camerei de Conturi, l-a avut faptul că ordonatorul de credite, recte conducerea UATC Giroc, care nu a înființat, în structura organizatorică aferentă aparatului de lucru al primarului, un compartiment tehnic și nici un compartiment de patrimoniu, care să gestioneze relația dintre Primăria Giroc – Giroceana S.R.L.

Deși, în perioada 2014 – 2022, administrația locală a încheiat, cu societatea aflată în subordinea Consiliului Local, în fiecare an, un număr semnificativ de contracte, cu o valoare totală de aproape 50.000.000 lei. Adică, circa 10 milioane de euro! Și e foarte clar de ce s-a omis acest ”supracontrol” atât timp cât Primăria Giroc a fost și este condusă, de mai bine de 25 de ani, de edilul Ionel Toma, iar societatea de apă și canal este manageriată de ginerele său, Dacian Marinescu, de mai bine de 10 ani, încă din prima zi de la înființare.

În concluzie, doar pe segmentul jafului de apă, Camera de Conturi a subliniat faptul că, la nivelul Comunei Giroc, pe fondul unor regulamente lacunare, s-a materializat, în multe cazuri, ”un fenomen de utilizare fără plată a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, furnizate/prestate de către operatorul local, ca urmare a branșării/racordării, care pare a fi clandestină, la rețeaua de alimentare cu apă/canalizare, respectiv fără a exista un contract la bază”.

Sau, cum au fost identificate unele situații, există contracte, dar nu există citiri și, implicit, nici facturări de consum! Cert e că toată jongleria, marcată de omisiuni și indolență, a avut drept consecință neachitarea debitelor datorate de Giroceana SRL către Aquatim SA. De aici și datoria de circa 3 milioane de euro către operatorul regional de apă și canal! Una preluată și asumată, în urmă cu două zile, de Consiliul Local Giroc, in extremis, doar pentru a salva comunitatea de la debranșare rușinoasă!

Și tot degeaba pentru că, azi, Primăria Giroc, deși are un ordonator de credite, în persoana primarului-fantomă Ionel Toma, edilul PSD nu are drept de semnătură în bancă. Deci, nu poate face plăți! Și întâiul comunei, nici nu poate face deplasarea la bancă, ca să regleze problema, din motive medicale evidente. Așa că, în cele din urmă, Aquatim nu își va primi partea leului, agenții economici, care așteaptă plățile, nici atât!

Cu alte cuvinte, ca să-nțeleagă și prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, dacă nu intervine în forță, nici în ceasul al doisprezecelea – nu pe semnăturile olografe sau electronice ale colegului său de partid, că nu e expert grafolog și nici informatician! – pe lângă ”Giroceana”, chiar și administrația locală va intra în insolvență, datorită blocajelor de natură economică! Că, oricum, la cum merg lucrurile, girocenii vor rămâne fără apă, fix pe data de 16 august 2022!

Unde mai pui că, în urmă cu 48 de ore, Consiliul Local Giroc a preluat, pe lângă datoria de 3 milioane de euro a ”Giroceana” către Aquatim, și o cantitate nefacturată de apă de peste 1 milion de metri cubi, pagubă financiară pe care va trebui să o recupereze, sub o formă sau alta, conform deciziei Camerei de Conturi, de la cooperatiștii imobiliari, care s-au branșat ilegal la rețele publice și au consumat, fără să plătească.

Și, evident, administrația comunală mai are o sarcină ingrată: să pună semnul egal între impozitele pe clădiri și contractele de apă, în condițiile în care azi, aproape jumătate dintre proprietari, conform auditorilor, cel puțin pe eșantionul verificat, sunt în afara legii. Adică sunt intabulați, dar nu au contract de apă și canal! Mișto, nu?

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore

Articole asemănătoare

Din aceeași categorie

Categorii Populare