Cele mai citite articole în ultima săptămână

Din aceeași categorie

Reciprocitate! Pastorul Adrian Cionca de la PSD Timiș i-a inițiat pe angajații ANAF în tainele antreprizei și profitului cu imobile colective

- Advertisement -
La schimb, că așa-i în viață, social-democratul a primit consultanță fiscală și un certificat de bună purtare! Cu riscuri minime și profituri maxime! Deci, nici vorbă de vreun sindrom acut de ANAFobie! Și nici nu ar fi avut cum să fie altfel, atâta timp cât, în aceeași perioadă, în care-și etala imunitatea, pastorul Adrian Cionca a dat dovadă și de iubire nețărmurită față de statul de drept: alături de tot clanul, a protestat și s-a fotografiat prin piețele României, până a învinețit de frig, împotriva OUG 13 al fostului premier Sorin Grindeanu.
Nici nu mai contează că revolta socială și interioară a pesedistul a avut loc acum vreo 7 ani că, între timp, dezvoltatorul imobiliar și-a schimbat percepțiile, s-a căit, a fost reevaluat, avansat la funcția de prim-vicepreședinte al PSD Timiș și a devenit partener de afaceri cu marea familie social-democrată, în special cu cea a actualului ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu.

Așa că, rând pe rând, la Curtea PSD și cu ANAF la braț, pastorul Adrian Cionca i-a îmbucurat pe toți: la unii le-a construit blocuri, case sau duplexuri, de la alții a cumpărat terenuri, apartamente sau spații cu altă destinație, la o parte le-a vândut locuințe și de la câțiva s-a împrumutat cu sume consistente. Până și Ministerul Finanțelor, sub formă de rambursare de TVA… cu control fiscal ULTERIOR, a băgat bani în buzunarele pesedistului, fără să clipească. Așa cum, de altfel, a procedat statul român și cu firmele funcționarilor de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, care au ridicat imobile colective cu societățile din grupul RPC al prim-vicepreședintelui PSD Timiș. Cert e că toate combinațiile și parteneriatele public-private dintre dezvoltatorul Adrian Cionca și angajații Ministerului Finanțelor au funcționat până anul trecut când, dintr-o nesincronizare politică, lucrurile au scăpat de sub control și s-a dezlănțuit iadul. 

De fapt, vorbim despre o cursă contra-cronometru! Mai exact o schemă în care, doar pentru a-l salva pe prim-vicepreședintele PSD Timiș de la eșafod, s-au pus în mișcare toate forțele (ne)văzute de la Marcel Ciolacu, în jos. Și a fost rupere pe toate palierele politice, meci în care au intervenit, la nivel micro sau macro, o grămadă de funcționari ai statului cu simpatii și obligații social-democrate. Exact ca-n partidele cu SC Fortza Gaz SRL și SC Fartud SRL, așa cum bine surprinde o notă de analiză și sinteză, asupra căreia vom reveni în săptămânile următoare. Acum, în cazul SC New RPC SRL a pastorului Adrian Cionca, schema de joc a fost una complexă. Și, așa cum rezultă din documente, distracția a început pe 15 decembrie 2014 când soții Mircea și Luminița Simeria, ambii angajați în cadrul ANAF Timiș, au cumpărat o suprafață de teren de 783 mp în comuna Ghiroda, în cote părți egale.

Ulterior, la data de 29 iunie 2017, pământul a fost transferat în patrimoniul SC Lu & Mi Residence SRL, entitate patronată de soții Simeria. Câteva săptămâni mai târziu, pe 6 iulie 2017, între SC Lu & Mi Residence SRL și SC New RPC SRL a pastorului Adrian Cionca s-a încheiat contractul de prestări servicii nr 24. De fapt, vorbim despre un contract de antrepriză în construcții căci, între timp, angajații ANAF Timiș au decis să construiască un bloculeț pe parcela din Ghiroda și să devină dezvoltatori imobiliari. Și pe data de 26 septembrie 2017, așa cum rezultă din documente, Primăria Ghiroda a emis Autorizația de Construire nr. 202 pentru un imobil colectiv, în favoarea SC Lu & Mi Residence SRL: locuințe colective + SAD, în suprafață de 222 mp. Ca detaliu, documentul administrativ emis de autoritatea locală, în beneficiul soților Simeria, a fost ridicat de la registratura unității de către pesedistul Adrian Cionca, cu mențiunea și semnătura olografă – ”am primit un exemplar”!

Schema de joc

La o săptămână după ce prim-vicepreședintele PSD Timiș a iscălit pentru autorizația de construire a soților Mircea și Luminița Simeria, așa cum rezultă din documente, pe data 4 octombrie 2017, prin referatul cu numărul 12837, compartimentul de rambursări TVA (SRCDFB) din cadrul ANAF a cerut și a supus spre analiza superiorilor menținerea în baza de date specială a SC New RPC SRL. Asta, după o analiză amănunțită de risc, în condițiile în care, în cadrul grupului de firme RPC (peste 40 la număr), pe intern și pe relații de afiliere între entități, rulajul a fost de peste 88 milioane RON: “…am procedat la întocmirea prezentului referat de stabilire a riscului fiscal mare…”. Tot atunci, documentul a fost aprobat de Mircea Simeria, în calitate de șef adjunct Administrație Fiscală (azi, director executiv ANAF Timiș – Direcția Colectare), cu mențiunea caligrafică: “… aprob cu rezerve prezentul referat, o decizie finală urmând a fi propusă în cadrul Comisiei …

Și, pe data de 6 octombrie 2017, are loc ședința Comisiei de analizare și aprobare sau respingere a propunerilor de menținere sau radiere în/din baza de date specială la nivelul Administrației pentru Contribuabilii Mijlocii – Regiunea Timișoara. Atunci, așa cum rezultă din documente, au fost luate în discuție trei firme: SC New RPC SRL, SC Elster Rometrics SRL și SC Kampo Nova SRL. Analiza riscurilor financiare pentru toate cele trei entități comerciale a fost făcută de următorii membri ai Comisiei: președinte – Sorin Cirți, secondat de Mircea Simeria și Sata Bocereg. Cert e că, după o analiză la firul ierbii, așa cum șade bine oricărei instituții de forță a statului român, în cadrul comisiei de analiză, nu au existat puncte de vedere contradictorii, ci o unanimitate. Pe linie! Așa se face că procesul-verbal de ședință arată, negru pe alb, o înțelegere și pace deplină, pe bază de semnătură: 3 voturi PENTRU menținerea în baza de date specială a SC Elster SRL si SC Kampo Nova SRL și aceleași 3 voturi ÎMPOTRIVA menținerii în baza de date specială a SC New RPC SRL

Ulterior, în data de 5 aprilie 2018, se înscrie în CF dreptul de proprietate al SC Lu & Mi SRL asupra imobilului colectiv. Și, așa cum rezultă din documente, în 27 noiembrie 2018, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2178, unul dintre cele două SAD-uri (spații cu altă destinație) de la parterul blocului de pe strada Nuferilor 11 – Ghoroda, intră în proprietatea SC New RPC SRL, direct din portofoliul imobiliar al SC Lu & Mi SRL. Cert e că, după finalizarea și intabularea construcției, societatea soților Simeria a solicitat ANAF o rambursare de TVA în suma totală de 64.503 RON. Pe data de 11 decembrie 2018, pe repede-înainte, raportul de inspecție fiscală arată că toată ponderea taxei pe valoarea adăugată a SC Lu & Mi SRL “…provine din serviciile de construcții plătite de societatea verificată către S.C. NEW RPC S.R.L”. În fine, la final, pe baza unui control fiscal ANTERIOR rambursării de TVA, SC Lu & Mi SRL a primit suma de 64.470 RON. Adică mai puțin cu 33 lei! 

Schema de joc a continuat căci, așa cum se știe deja, în lunile martie, iunie, septembrie 2019, prin viramente bancare, soții Simeria l-au împrumutat pe Adi Cionca cu o sumă totală de 289.232 RON. Și, conform declarațiilor pe propria răspundere, au fost rambursați, în același an, nu prin bancă, ci… cash! Cronologic, un an mai târziu, la 12 august 2020, prim-vicepreședintele PSD Timiș își înstrăinează spațiul comercial  de pe strada Nufărul 11 din Ghiroda, achiziționat de la SC Lu & MI SRL și transformat în spațiu de locuit, printr-o schimbare de destinație, în favoarea familiei consilierului local social-democrat, Radu Țoancă. Mai târziu, pe 11 noiembrie 2020, așa cum rezultă din Monitorul Oficial, pastorul Adrian Cionca a solicitat dizolvarea SC New RPC SRL. În replică, două săptămâni după, la 25 noiembrie 2020, cei de la Serviciul de Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5 se opun dizolvării, fac opoziție împotriva rezoluției publicate în Monitorul Oficial, cer și și primesc control fiscal de urgență.

Dansul lebedelor

Și, înainte de a suna la poarta SC New RPC SRL, pe sistemul intern al ANAF, au mai fost făcute o serie de teme de casă din care au rezultat trei lucruri mari și late. În primul rând că, de la înființarea societății (2012) și până la data de 26 noiembrie 2020, așa cum rezultă din documente, firma social-democratului NU a făcut obiectul vreunei inspecții fiscale prin care să fie verificat modul de îndeplinire a obligațiilor bănești față de statul român. Cum s-a putut, nici nu mai contează acum, atâta timp cât prescripția fiscală, conform legilor românești, intervine la 5 ani!!! Mai mult, din verificarea preliminară a SC New RPC SRL a mai reieșit un aspect interesant. Mai exact, că firma a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA prin deconturile privind taxa pe valoare adăugată pentru luna august 2017 (1.168.404 RON), septembrie 2017 (93.998 RON) și ianuarie 2018 (297.525 RON).

Evident, soluționarea deconturilor a fost… POZITIVĂ și, așa cum recunoaște ANAF, s-a efectuat prin emiterea unor decizii succesive de rambursare de TVA, ”…cu efectuarea ULTERIOARĂ a inspecției fiscale”. Controale care, însă, nu s-au mai făcut! Și ca să fie clar pentru toată lumea, suma negativă de TVA, solicitată spre rambursare de firma pastorului Adrian Cionca, cel puțin pe decontul de pe luna august 2017, provenea din perioada 1 iunie 2012 – 31 august 2017. În fine, așa cum rezultă din scripte, Controlul inopinat s-a finalizat prin procesul-verbal nr. 236 din 10 decembrie 2020 și a scos la suprafață un sold debitor în sumă de 13.327.530 RON, astfel că societatea pesedistului Adrian Cionca avea obligația ajustării TVA, în sumă de 2.532.226 RON. Mai mult, că firma lui Adrian Cionca se afla în relații de afiliere cu o serie de entități fiscale, societăți cu care, în perioada 2015-2020, în relație dublă, atât de client, cât și de furnizor, a avut legături comerciale: a cumpărat de 7.450.067 RON și a livrat de 88.197.081 RON! Totul în familie!

Așa că, din nou, tot pe 10 decembrie 2020, de această data în extenso, SC NEW RPC SRL a fost introdusă în programul oficial de control fiscal pentru luna ianuarie 2021, după 8 ani de la înființare! Dar minunea nu s-a mai produs căci, pe data de 21 decembrie 2020, SC New RPC SRL a depus la ANAF Prahova o cerere (nr. 36085) solicitând mutarea sediului fiscal din localitatea Dumbrăvița – Timiș în Comarnic-Prahova. Și, conform bazei de date Fiscnet, cu data de 8 ianuarie 2021, societatea pastorului Adrian Cionca de la PSD Timiș a fost primită cu brațele deschise pe Valea Prahovei. Mai apoi, pe ușa din dos a ANAF Timiș a urmat un război de uzură privind delegarea competenței inspecției fiscale pe SC New RPC SRL între Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș și omologii de la Prahova. O luptă extremă și absolut de ciudată în care, într-o singură zi, 29 ianuarie 2021, prin două adrese contradictorii dar cu același număr de înregistrare (nr. 368), ANAF Prahova pierde iar, ulterior, câștigă: ”… ca urmare a reanalizării solicitării, nu putem da acordul pentru efectuarea inspecției fiscale față de acest contribuabil”. Motivul – cauze Covid 19 și starea de alertă!!!

Și, chiar dacă pare că nu există nicio legătură, deși nu e deloc așa, doi ani mai târziu, pe data de 27 ianuarie 2023, printr-o adresă înregistrată la Primăria Timișoara, nr. UR2023-000447, SC RPC VIL TREI SRL, una dintre zecile de firme controlate de pesedistul Adrian Cionca, a cerut administrației locale Timișoara să-i elibereze o autorizație de construire pentru un imobil de locuințe colective și servicii, în regim de 2S+P+9+Er, situat pe Calea Torontalului nr. 104. Conform documentelor, circa 2 săptămâni mai târziu, pe data de 16 februarie 2023, Primăria Timișoara a lui Dominic Fritz a căzut la pace cu dezvoltatorul imobiliar Adrian Cionca și i-a eliberat Autorizația de Construire cu nr. 128. Adică, exact după 11 zile lucrătoare de la data solicitării! Din nou, o adevărată minune Dumnezeiască, la fel ca toate celelalte enumerate mai sus! Semn că, indiferent de situație, armata de îngeri păzitori ai pastorului Cionca face scut în fața Necuratului. Cu trei trandafiri în piept, în loc de agheasmă și cruci! În rest, LEGEA e doar pentru fraieri!

- Advertisement -
Tiberiu Kiss
Tiberiu Kiss
Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține! Click aici-citeste condiţiile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro

1 COMENTARIU

  1. Din text inteleg ca „popa” e in cardasie cu un singur angajat anaf timisoara. Alti angajati din Tm i-au calculat taxe iar el a fugit cu firma la Prahova sa scape de alte controale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole în ultimele 48 de ore